serbian english      facebook LinkedIn
 

OD 11. JULA 2014. GODINE U PRIMENI JE REGIONALNA KONVENCIJA O PAN-EVRO MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU SA CRNOM GOROM

Republika Crna Gora je 3. jula 2014. godine, objavila da su sve potrebne procedure za primenu Konvencije sprovedene i da se Konvencija primenjuje od 11. jula 2014. godine. S obzirom da je primena Konvencije između Srbije i Albanije otpočela 1. aprila 2014. godine, to znači da od 11. jula 2014. godine Konvencija može da se primenjuje u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije i Crne Gore.

Detaljnije »

DONET PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

Na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine doneo je Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa. Ovim pravilnikom bliže se uređuju vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.
Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u sektoru mleka, prerade mesa i prerade voća, povrća i grožđa. Podrška programima odnosi se i na marketing i to u delu zaštite geografskog porekla.
Pravo na podsticaje, u zavisnosti od vrste podsticaja, imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica, odnosno privredna društva i zemljoradničke zadruge.
Kompletan tekst možete dobiti u Udruženju za poljoprivredu Regionalne privredne komore Kragujevac.

PROMENA PREFERENCIJALNIH CARINSKIH STOPA OD 1. AVGUSTA 2014. GODINE

U skladu sa Protokolom kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU, koji je potpisan 24. juna 2014. godine u Briselu, izvršena je promena preferencijalnih stopa carine za određene poljoprivredne i prehrambene proizvode i ribe.
Promene su sadržane u Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu. Uredba je doneta 12. jula 2014. godine i objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 73/2014, stupa na snagu 24. jula, a primenjuje se od 1. avgusta 2014. godine.
Ovim promenama je obuhvaćeno ukupno 86 tarifnih oznaka iz dvanaest Glava Carinske tarife (1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 20, 22 i 24).

Detaljnije »

VLADA OBRAZOVALA RADNU GRUPU ZA ANALIZU STANJA I PREDLAGANJE MERA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA SIROVOG MLEKA

Na osnovu Zakona o Vladi, 4. jula 2014. goidine, Vlada je donela Odluku o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta sirovog mleka Zadatak Radne grupe je da izvrši analizu trenutnog stanja u oblasti kvaliteta sirovog mleka i to prikupljanjem podataka dobijenih laboratorijskim ispitivanjima kvaliteta sirovog mleka na aflatoksin M1 i ukupan broj mikroorganizama i broja somatskih ćelija i utvrđivanjem koliki je procenat mleka, u ukupnoj količini otkupljenog i prerađenog sirovog mleka, prve, druge i treće kategorije.
Detaljnije »

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRIVATIZACIJI I NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC

U organizaciji Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije, 30. juna 2014. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o privatizaciji i Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Javnu raspravu je otvorio potpredsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić, a kao uvodničari, svoje prezentacije o Nacrtu Zakona o privatizaciji su imali, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Nenad Mijailović i Albina Kecman, iz Agencije za privatizaciju.
Na dnevnom redu je bila i javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, a uvodničar u ovaj deo sastanka je bila v.d.direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Ivana Matić.
Javna rasprava kojoj je prisustvovalo 80 učesnika, izazvala je ogromno interesovanje predstavnika preduzeća u restrukutriranju, stečajnih upravnika, institucija i medija. Javna rasprava će trajati do 14. jula.

Poštovani privrednici,

Podsećamo vas da se od 1.jula PDV prijave podnose isključivo elektronskim putem preko portala e-porezi Poreske uprave. Slično PPPD prijavi, PDV prijava će se smatrati validnom kada u elektronskom obliku dobijete potvrdu o ispravnosti prijave i identifikacioni broj prijave.
Na sajtu Poreske uprave možete potražiti detaljnije informacije i uputstva za popunjavanje prijave.
Napominjemo da vam je za korišćenje portala e-porezi neophodan kvalifikovani elektronski sertifikat.

ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA I REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC NA INTEZIVIRANJU ZAPOŠLJAVANJA

Dana, 25.06.2014., u prostorijama Regionalne privredne komore Kragujevac održan je sastanak u organizaciji Nacionalne službe zapošljavanja i Regionalne privredne komore Kragujevac, na temu „Zajedničke aktivnosti Nacionalne službe zapošljavanja i Regionalne privredne komore Kragujevac na inteziviranju zapošljavanja“. Ovom sastanku su prisustvovali poslodavci sa teritorije Šumadijskog i Pomoravskog okruga, kojima su prezentovane zajedničke aktivnosti dve institucije na inteziviranju zapošljavanja.
Prisutnima su se obratili direktor Nacionalne službe zapošljavanja, Siniša Nadbantić, zamenik direktora Nacionalne službe zapošljavanja, Dragan Sikimić i potpredsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić. Predstavnici ove dve institucije su posebno naglasili značaj ostvarivanja dugoročne saradnje na realizaciji zajedničkog cilja- inteziviranja zapošljavanja i povećanja konkurentnosti domaće privrede.

ODRŽANA VIII SEDNICA SKUPŠTINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC

12. juna 2014. godine održana je VIII sednica Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac, na kojoj su razmatrana privredna kretanja u Šumadijskom i Pomoravskom okrugu u periodu januar- april 2014. godine, s osvrtom na uslove poslovanja u tekućoj godini.
Na ovoj sednici je razmatran zahtev predsednika Komore, Dušana Puače, za prestanak funkcije predsednika u septembru ove godine, zbog odlaska u starosnu penziju i doneta je Odluka o razrešenju. Veliki broj prisutnih privrednika naglasio je izuzetne rezultate koje je Regionalna privredna komora Kragujevac ostvarila u prethodnom periodu, kao rezultat rada i zalaganja predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac. Članovi Skupštine su doneli Odluku o izboru vršioca dužnosti predsednika Komore. Za vršioca dužnosti predsednika Komore izabran je Predrag Lučić, dosadašnji potpredsednik.

ODRŽAN SEMINAR "VEŠTINE VOĐENJA POSLOVANJA"

Regionalna privredna komora Kragujevac i preduzeće SAOP iz Novog Sada organizovali su 10. juna 2014. godine, seminar „Veštine vođenja poslovanja“. Seminaru su prisustvovali udruženja preduzetnika sa regiona Šumadije i Pomoravlja, preduzetničke radnje, zanatlije, vlasnici malih preduzeća i njihovi knjigovodstveni i finansijski kadrovi. Cilj seminara je inicijativa preduzetnicima da kontrolu nad svojim poslovanjem preuzmu u svoje ruke. Lakša komunikacija sa knjigovođom u tom procesu može biti od velike pomoći, dok sam sadržaj poslovanja i njegovo vođenje ne može niko da poznaje bolje od vlasnika.

IZMENJEN PRAVILNIK O PRAVU NA REGRES ZA ĐUBRIVO

Regionalna privredna komora Kragujevac uočila je problem primene Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo. Naime, poljoprivrednici su donosili fiskalne račune na kojima su količine đubriva iskazane kao broj „džakova“, a ne po kilogramu. Obzirom da Pravilnik predviđa regres po kilogramu, očigledno je moglo doći do većih problema u prijemu i realizaciji takvih zahteva. Već 30. maja 2014. godine pravilnik je promenjen, tako da je ostavljena mogućnost poljorpivrednicima da uz fiskalni isečak podnesu i originalni račun, koji će poslužiti kao dokaz neophodan za ostvarivanje ovog prava.


Aktuelno

STEKLI SE USLOVI ZA KREDITNU PODRŠKU POLjOPRIVREDNICIMA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije potpisao je sa predstavnicima banaka i osiguravajućih kuća ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza u poslovima kreditne podrške poljoprivrednicima i pratećeg osiguranja.
Ugovori su potpisani sa 13 banaka i 6 osiguravajućih kuća. Ugovori su potpisani sa Komercijalnom bankom, Prokredit bankom, Banka Intezom, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom, Hypo bankom, Societe Generale bankom, Opportunity bankom, Sberbankom Srbija, NLB bankom, OTP bankom, Moskovskom bankom i Poštanskom štedionicom, kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali, Dunav osiguranje, Globus, Triglav i Milenijum.
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

TRI NOVA PRAVILNIKA U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Novim pravilnicima definisan način ostvarivanja prava na podsticaje po košnici pčela, uslovi u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra za obavljanje veštačkog osemenjavanja i uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela podnosi se za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, od 15. aprila do 31. maja tekuće godine. Novina pravilnika o osemenjavanju je da će i odgajivači, posle završenog Programa stručnog osposobljavanja i izvršene provere osposobljenosti, imati potvrdu za obavljanje veštačkog osemenjavanja u sopstvenom stadu. Premije za mleko ostvariće proizvođač koji preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu, ako je proizvedeno na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Prečišćene tekstove novih pravilnika možete naručiti u Udruženju za poljoprivredu RPK Kragujevac.

 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
biztv
specit