serbian english      facebook LinkedIn
 

DOKTORSKE ŠKOLE U SRBIJI

U okviru Tempus projekta Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS, u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevca održano je predavanje na temu "Doktorske škole u Srbiji" u organizaciji Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Kragujevac.
Cilj projekta je unapređenje kvaliteta i potencijala naučno-istraživačkog rada kao preduslov ekonomskog razvoja, konkurentnosti, znanja, razvoja novih tehnologija, inovacija i preduzetničkog duha.

ODRŽAN OKRUGLI STO: JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, 15. juna 2015. godine, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održan je okrugli sto: Javno privatno partnerstvo. Uvodničari na okruglom stolu bili su: Aleksandar Kemiveš, rukovodilac Centra za podršku investicijama i javno privatno partnerstvo PKS i Nikola Komšić, stručni saradnik u Centru za podršku investicijama i javno privatno partnerstvo PKS, koji su ukazali na značaj JPP, normativni pravni okvir JPP i dosadašnja iskustva u praksi.
Na okruglom stolu uz prisusto predstavnika lokalnih samouprava i javnih komunalnih preduzeća sa područja Šumadijskog i Pomoravskog okruga razgovaralo se o saradanji sa lokalnim samoupravama i JKP u oblasti promocije projekata JPP kroz predlaganje implementacije adekvatnog modela finansiranja i posredovanje u ostvarivanju neophodnih kontakata i analiza propisa, pokretanje predloga za izmene, dopune i donošenje novih normativno pravnih okvira iz oblasti JPP.

PKS: JAVNA RASPRAVA U VEZI NACRTA ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI

U Privrednoj komori Srbije 19. juna 2015. održava se javna rasprava u vezi Nacrta Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.
Predloge, sugestije, inicijative i komentare možete uputiti na elektronsku adresu: javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs
Nacrt Zakona »

ODRŽANA DRUGA RADIONICA U OKVIRU TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU

Radionicom „Poslovni model inovativnog poslovanja - hipoteze“, koja je danas održana u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, nastavljen je ciklus trening- radionica u okviru takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju (NTI2015), koje se organizuje sa ciljem promocije preduzetničke klime u Srbiji i predstavlja pomoć preduzetnicima i istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije iznesu na tržište. Radionicu „Poslovni model inovativnog poslovanja - hipoteze“, vodila je Vesna Rašković Depalov, profesorka na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Ovoj radionici je prisustvovalo 15 članova timova sa područja centralne i južne Srbije.

ODRŽANE SEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC

04. juna 2015. godine, održane su redovne sednice Upravnog odbora i Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac, na kojima su, između ostalog, članovi doneli odluku o usvajanju Sporazuma o komorskom sistemu i niz odluka u vezi sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu i tekućim poslovanjem Regionalne privredne komore Kragujevac.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA.

U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, 1. juna 2015. godine, održana je, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, treća po redu Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija.
Prema usvojenom programu predstavljanja Nacrta zakona i konsultacija sa svim zainteresovanim privrednim subjektima, Ministarstvo je do sada održalo javne rasprave u Novom Sadu, 21. maja i Šapcu, 25. maja a sledeća će se održati u Nišu, 8. juna, dok će se završni sastanak održati u Beogradu, 15. juna.
Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.
Primedbe na predloženi tekst se mogu slati elektronskom poštom na adresu: obrad.topic@mgsi.gov.rs
NACRTU ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA »

PODRŠKA PRERAĐIVAČIMA U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

Sredinom maja donet je pravilnik koji bliže uređuje podsticaje investicijama, standardizaciji i marketingu u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa. Tačnije, podsticaji su namenjeni unapređenju konkurentnosti i dostizanju standarda kvaliteta, ali su predviđeni i za programe marketinga, koji obuhvataju nabavku kontrolnih ili evidencionih markica za proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom. Pravilnikom su bliže određeni podsticaji u svakom od sektora, uslovi za ostvarivanje podsticaja, način ostvarivanja prava, neophodna dokumentacija, rokovi za podnošenje zahteva i propisane dokumentacije. Vrste prihvatljivih investicija, za svaki od sektora, detaljnije su prikazane u prilozima ovog pravilnika.
Podsticaje mogu koristiti fizička i pravna lica, preduzetnici, zemljoradničke zadruge i pojedina udruženja. Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku RS broj 45.

ODRŽANA RADIONICA „RAZUMEVANJE INOVACIJE: INOVATOR VS. KUPAC“ U OKVIRU TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU

Radionicom „Razumevanje inovacije: inovator vs. kupac“, koja je danas održana u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, započet je ciklus od četiri trening- radionice u okviru takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju (NTI2015), koje se organizuje sa ciljem promocije preduzetničke klime u Srbiji i predstavlja pomoć preduzetnicima i istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije iznesu na tržište.
Radionicu „Razumevanje inovacije: inovator vs. kupac“, koja ima za cilj da obuči inovatora kako da se najbolje predstavi kupcu i proda svoju inovaciju, vodila je Vesna Rašković Depalov, profesorka na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Ovoj radionici je prisustvovalo 11 timova sa područja centralne i južne Srbije, koji će biti pozvani i na naredne tri radionice, čije se održavanje planira u junu.

ODRŽANA JAVNA KONSULTACIJA ZA PRIPREMU NACRTA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI

Četvrta po redu javna konsultacija za pripremu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini održana je u Kragujevcu, 20. maja 2015. godine, u organizaciji Regionalne privredne komore Kragujevac i udruženja „Arhus centar“ iz Kragujevca.
Izrada Nacrta zakona izrađuje se uz podršku PLAC projekta, koji finansira Evropska unija. Na izradi teksta učestvuje 40-ak stručnjaka, predstavnika Ministarstva, nadležnih institucija i nevladinih organizacija. O osnovnim zahtevima i sadržini Direktive o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini 2004/35/EC, u velikoj sali Regionalne privredne komore Kragujevac, govorila je Tina Janjatović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a stručnjaci na PLAC projektu, dr Mirjana Drenovak Ivanović, dr Dragoljub Todić i Andrej Pak, su kroz analizu uporednog zakonodavstva i pregled stanja nacionalnog zakonodavstva, govorili o transpoziciji Direktive i o izazovima sprovođenja u praksi.

PREDSTAVLJENA ITALIJANSKA KREDITNA LINIJA I PROGRAM ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

Danas je u velikoj sali Regionalne privredne komore Kragujevac, u organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Regionalne privredne komore Kragujevac, održana prezentacija programa „Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća“, koji finansira Republika Italija.
Program su prezentovali predstavnici Ambasade Italije u Beogradu, Narodne banke Srbije, Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Privredne komore Srbije.
Privrednicima, preduzetnicima i predstavnicima finansijskih institutucija predstavljena je kreditna linija i program za razvoj preduzetništva, kao i Evropska mreža preduzetništva i Portal Poslovanje i usluge Privredne komore Srbije. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Grada Kragujevca, Radomir Nikolić.

KOMORA DOBITNIK PRIZNANjA „KAPETAN MIŠA ANASTASIJEVIĆ“

Za unapređenje privrednog ambijenta Šumadije, Pomoravlja i cele Srbije, Regionalna privredna komora Kragujevac dobitnik je društvenog priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“. Ovu odluku doneo je stručni žiri, kojim je predsedavao prof. dr Radovan Pejanović, rektor Univerziteta u Novom Sadu.
Ovo značajno priznanje dodeljuje se već 15 godina privrednim društvima, ustanovama i pojedincima u oblasti privrednog i društvenog stvaralaštva Srbije.
U ime Regionalne privredne komore Kragujevac priznanje je primio Branko Veljović, član Upravnog Odbora Komore.

POČEO SA RADOM REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Registar preduzetnika i privrednih društava koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti počeo je sa radom i dostupan je na internet starnici Ministarstva trgovine i telekomunikacija.

U Registru se mogu dobiti informacije o privrednim subjektima iz ove oblasti i njihovim zaposlenim radnicima koji imaju položen stručni ispit za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.Aktuelno

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije objavilo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude.
Za kredite se može konkurisati projektima izgradnje i uređenja hotelskih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, projektima restauracije ruralnih objekata i pretvaranja u turističke kapacitete, za nabavku vozila, unapređenje marketinga i dr.
Konkurs će biti otvoren do 1. novembra 2015. godine.
Konkurs »
Zahtev »

USVOJENA STRATEGIJA ZA PODRŠKU RAZVOJA MSP, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE

Vlada Srbije usvojila je Strategiju za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020, sa Akcionim planom i ovaj dokument usklađen je sa relevantnom politikom Evropske unije. Mere koje će nadležni državni organi i institucije preduzeti u narednom periodu kako bi se značajno unapredilo stanje u ključnim oblastima za razvoj preduzetništva grupisane su u okviru šest stubova Strategije.
Reč je o unapređenju poslovnog okruženja, unapređenju pristupa izvorima finansiranja, kontinuiranom razvoju ljudskih resursa i jačanju održivosti i konkurentnosti MSPP. Takođe, reč je o unapređenju pristupa novim tržištima i razvoju i promociji preduzetničkog duha, kao i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

Strategija »

RASPISAN KONKURS ZA PODSTICAJE ZA RECIKLERE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije objavilo je Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava.
Na konkurs se mogu prijaviti operateri postrojenja za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, kao i proizvođači kesa "tregerica" za višestruku upotrebu debljine veće od 20 mikrona.
Podsticajna sredstva biće dodeljena iz budžeta za 2016. godinu.
Za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine dobija se 18.390 dinara po toni, a za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije 3.606 dinara.
Za ponovno korišćenje i reciklažu otpadnih ulja kao sekundarne sirovine dobijaće se 10 dinara po kilogramu, dok će se za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije dobijati 5 dinara po kilogramu, osim za otpadna jestiva ulja.
Proizvođači kesa "tregerica" za višestruku upotrebu, debljine veće od 20 mikrona, dobijaće 6.010 dinara po toni, a za one koje sadrže biorazgradive aditive podsticaj će biti 8.414 dinara po toni.
Prijave za konkurs primaju se do 31. januara 2016. godine.
www.eko.minpolj.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava/

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE CARINSKOG ZAKONA STUPAJU NA SNAGU 31. MARTA 2015.

Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona vrše se izmene i dopune Carinskog zakona koje se, najvećim delom odnose na utvrđivanje carinske vrednosti nosača podataka, unošenje robe u carinsko područje, elektronsko podnošenje sažete deklaracije za robu koja napušta carinsko područje, obezbeđenje za naplatu carinskog duga (bankarska garancija nije više jedini oblik obezbeđenja), utvrđivanje iznosa propisanih novčanih kazni i uvođenje prekršajnih naloga, čiji je cilj povećanje efikasnosti vođenja prekršajnog postupka, kao i smanjenje troškova postupka.

OD 1. FEBRUARA 2015. GODINE I BIH U SISTEMU PAN-EVRO-MEDITERANSKIH PRAVILA O POREKLU

Od 1. februara 2015. godine i BiH primenjuje Protokol o poreklu Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu. Tako sada ovaj sistem pravila o poreklu primenjuju u međusobnoj trgovini Albanija, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina.
Za potrebe primene Protokola o poreklu Konvencije koristi se uverenje o kretanju robe EUR.1, serija A, koje ne sadrži napomenu u rubrici 7 "cumulation appleid with" odnosno "no cumulation applied" odnosno izjava o poreklu, koja ne sadrži napomenu "cumulation applied with", odnosno "no cumulation applied".
Primena Konvencije, u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, trenutno isključuje u smislu kumulacije porekla robe korišćenje repromaterijala sa preferencijalnim poreklom Evropske unije, Turske, država EFTA (Švajcarska/Lihtenštajn, Norveška i Island), AP KiM i Moldavije, te će se u napred navedenim slučajevima i dalje primenjivati odredbe Protokola o poreklu robe shodno ANEKS-u IV Sporazuma CEFTA 2006 uključujući izdavanje i prihvatanje dokaza po navedenom Sporazumu.

 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
specit