serbian english      facebook LinkedIn
 

MLEKARSKI SEKTOR TEMA KONFERENCIJE ZA NOVINARE

Regionalna privredna komora Kragujevac, zajedno sa Šumadijskim upravnim okrugom i Udruženjem odgajivača goveda simentalske rase „Šumadija“ – Kragujevac, organizovala je konferenciju za novinare, na kojoj su izneti podaci o isplati državnih podsticaja za proizvođače mleka i odgajivače kvalitetnih priplodnih grla, kao i izvozu mlekarskog sektora.
Prisutnim novinarima su se obratili Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, dr Damjan Srejić, načelnik Šumadijskog upravnog okruga, Dušan Petković, projekt menadžer Udruženja za poljoprivredu Regionalne privredne komore Kragujevac i Saša Kostić, direktor Udruženja odgajivača goveda Simentalske rase „Šumadija“ Kragujevac.
Na konferenciji je najavljen i nastup najboljih stočara na IX izložbi krava Simentalske rase, koja će biti organizovana u okviru XII Šumadijskog sajma poljoprivrede u Kragujevcu.

FORUM IZVOZNIKA ŠUMADIJE I POMORAVLJA

Danas je u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac održan prvi Forum izvoznika Šumadije i Pomoravlja sa temom "Nemačka - zemlja partner". Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije nemačke privrede u Srbiji, Privredne komore Srbije i privrednici koji su zainteresovani da plasiraju svoje proizvode na nemačko tržište. Nakon prezentacije rezultata dosadašnje privredne saradnje Regiona sa Nemačkom, obavljeni su bilateralni razgovori naših izvoznika i predstavnika Delegacije nemačke privrede u Srbiji.

POTPISANO PISMO O NAMERAMA IZMEĐU REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC I ŠUMADIJA SAJMA

U cilju jačanja poslovnih odnosa, promocije sajamskih delatnosti i inteziviranja investicionih i privrednih aktivnosti na prostoru regiona Šumadije i Pomoravlja, juče je u medija centru „Šumadija sajma“, potpisano Pismo o namerama između Regionalne privredne komore Kragujevac i „Šumadija sajma“. Pismo su potpisali predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić i direktor „Šumadija sajma“, Dušan Petković.
Ovim Pismom o namerama izražena je spremnost da se kroz partnersku saradnju organizuju sajamske manifestacije i promoviše Grad Kragujevac, kao privredni, naučni, industrijski i sajamski centar.

PREVARE PUTEM INTERNETA

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava privredne subjekte u Srbiji da su sve učestalije internet prevare. Iztvršioci krivičnog dela prevare presreću elektronske poruke sa poslovnim partnerima u inostranstvu a potom se zloupotrebom podataka i komunikacije lažno predstavljaju kao zaposleni u stranim kompanijama sa kojom naše privredno društvo već ima poslovnu saradnju i ugovaraju poslove.
Najviše su ugrožena mala i srednja privredna društva sa teritorije Republike Srbije, a štete iznosi više stotina hiljada evra.
Odelenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala savetuje privredne subjekte da budu oprezni pri vršenju transakcija, posebno prilikom neočekivanih izmena brojeva računa i drugih podataka iz instrukcija za plaćanje.

29. JUL 2015.- OD DANAS PONOVO VAŽI PREFERENCIJALNI TRETMAN NAŠIH PROIZVODA NA TRŽIŠTU SAD

Od 29. jula 2015. godine pa do 31. decembra 2017. godine važiće preferencijalni tretman za oko 5.000 domaćih proizvoda na tržištu SAD.
Pošto je prethodni Generalni sistem preferencijala (GSP) istekao 31. jula 2013. godine, omogućeno je retroaktivno vraćanje carine našim izvoznicima, koja je plaćena tokom ovog perioda prekida do danas. Povraćaj novca će se vršiti 90 dana od dana obrade podataka.
Bescarinski izvoz u SAD primenjuje se na najveći broj industrijskih i poljoprivrednih proizvoda, sa izuzetkom većine tekstilnih proizvoda, odeće i obuće, satova, ručnog putnog pribora, radnih rukavica, kožne odeće, čelika i proizvoda od čelika, stakla i proizvoda od stakla i proizvoda elektronike.
Da bi stekli preferencijalni tretman na američkom tržištu, proizvodi moraju da zadovolje kriterijum porekla, što znači da moraju biti proizvedeni u Srbiji sa najmanje 35% vrednosti, kao i kriterijum direktne isporuke iz Srbije.

PREDSTAVLJEN ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac 15.07.2015. godine organizovana je prezentacija Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji bi u primeni trebalo da donose veoma značajne novine vezane za sadržinu, vrste, oblike i postupak inspekcijskog nadzora, ali i novine u delu ovlašćenja i obaveza svih učesnika u inspekcijskom nadzoru, dakle kako inspektora tako i poslodavaca. O zakonu i narednim koracima u njegovoj primeni govorili su Željko Ožegović, državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Damjan Srejić, načelnik Šumadijskog upravnog okruga. Prezentaciji su prisustvovali republički inspektori, inspektori lokalnih samouprava, preduzetnici i privrednici.

Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, posebno se osvrnuo na one delove zakona koji su uvažili stavove privrednika i preduzetnika Šumadije i Pomoravlja, a koji su na predlog komorskog sistema našli svoje mesto u tekstu novog zakona. Istakao je da će inspekcijski nadzor od sada biti planiran na osnovu procene rizika, da inspekcijska kontrola neće kao do sada biti vršena na malom broju gotovo uvek istih subjekata, kao i da je od suštinske važnosti to što će nadzor od sada obuhvatiti lica i objekte koji obavljaju neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost.

Donošenje ovog važnog zakona podržala je američka agencija za ekonomski razvoj USAID, koja je učestvovala u pripremi samog zakona i koja će, već u sledećoj fazi, učestvovati u pripremi pratećih podzakonskih akata i usaglašenih obrazaca. Ovo je, između ostalog, istakao Milan Stefanović, ekspert Tima za regulatorne reforme u Srbiji, koji funkcioniše u okviru USAID/SRBIJA.

Na samom kraju, nakon veoma kvalitetnih diskusija i konkretnih predloga, zaključeno je da bi vrlo brzo trebalo primeniti odredbe zakona koje stupaju na snagu 30.07.2015. godine, a koje se odnose na suzbijanje rada u sivoj zoni. Tome će doprineti obuka inspektora i stvaranje jedinstvenog informacionog sistema za rad inspekcijskih službi.

Kompletnu prezentaciju sa ovog skupa možete pogledati ovde »

Aktuelno

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije objavilo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude.
Za kredite se može konkurisati projektima izgradnje i uređenja hotelskih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, projektima restauracije ruralnih objekata i pretvaranja u turističke kapacitete, za nabavku vozila, unapređenje marketinga i dr.
Konkurs će biti otvoren do 1. novembra 2015. godine.
Konkurs »
Zahtev »

USVOJENA STRATEGIJA ZA PODRŠKU RAZVOJA MSP, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE

Vlada Srbije usvojila je Strategiju za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020, sa Akcionim planom i ovaj dokument usklađen je sa relevantnom politikom Evropske unije. Mere koje će nadležni državni organi i institucije preduzeti u narednom periodu kako bi se značajno unapredilo stanje u ključnim oblastima za razvoj preduzetništva grupisane su u okviru šest stubova Strategije.
Reč je o unapređenju poslovnog okruženja, unapređenju pristupa izvorima finansiranja, kontinuiranom razvoju ljudskih resursa i jačanju održivosti i konkurentnosti MSPP. Takođe, reč je o unapređenju pristupa novim tržištima i razvoju i promociji preduzetničkog duha, kao i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

Strategija »

RASPISAN KONKURS ZA PODSTICAJE ZA RECIKLERE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije objavilo je Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava.
Na konkurs se mogu prijaviti operateri postrojenja za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, kao i proizvođači kesa "tregerica" za višestruku upotrebu debljine veće od 20 mikrona.
Podsticajna sredstva biće dodeljena iz budžeta za 2016. godinu.
Za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine dobija se 18.390 dinara po toni, a za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije 3.606 dinara.
Za ponovno korišćenje i reciklažu otpadnih ulja kao sekundarne sirovine dobijaće se 10 dinara po kilogramu, dok će se za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije dobijati 5 dinara po kilogramu, osim za otpadna jestiva ulja.
Proizvođači kesa "tregerica" za višestruku upotrebu, debljine veće od 20 mikrona, dobijaće 6.010 dinara po toni, a za one koje sadrže biorazgradive aditive podsticaj će biti 8.414 dinara po toni.
Prijave za konkurs primaju se do 31. januara 2016. godine.
www.eko.minpolj.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava/

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE CARINSKOG ZAKONA STUPAJU NA SNAGU 31. MARTA 2015.

Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona vrše se izmene i dopune Carinskog zakona koje se, najvećim delom odnose na utvrđivanje carinske vrednosti nosača podataka, unošenje robe u carinsko područje, elektronsko podnošenje sažete deklaracije za robu koja napušta carinsko područje, obezbeđenje za naplatu carinskog duga (bankarska garancija nije više jedini oblik obezbeđenja), utvrđivanje iznosa propisanih novčanih kazni i uvođenje prekršajnih naloga, čiji je cilj povećanje efikasnosti vođenja prekršajnog postupka, kao i smanjenje troškova postupka.

OD 1. FEBRUARA 2015. GODINE I BIH U SISTEMU PAN-EVRO-MEDITERANSKIH PRAVILA O POREKLU

Od 1. februara 2015. godine i BiH primenjuje Protokol o poreklu Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu. Tako sada ovaj sistem pravila o poreklu primenjuju u međusobnoj trgovini Albanija, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina.
Za potrebe primene Protokola o poreklu Konvencije koristi se uverenje o kretanju robe EUR.1, serija A, koje ne sadrži napomenu u rubrici 7 "cumulation appleid with" odnosno "no cumulation applied" odnosno izjava o poreklu, koja ne sadrži napomenu "cumulation applied with", odnosno "no cumulation applied".
Primena Konvencije, u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, trenutno isključuje u smislu kumulacije porekla robe korišćenje repromaterijala sa preferencijalnim poreklom Evropske unije, Turske, država EFTA (Švajcarska/Lihtenštajn, Norveška i Island), AP KiM i Moldavije, te će se u napred navedenim slučajevima i dalje primenjivati odredbe Protokola o poreklu robe shodno ANEKS-u IV Sporazuma CEFTA 2006 uključujući izdavanje i prihvatanje dokaza po navedenom Sporazumu.

 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
specit