serbian english      facebook LinkedIn
 

PREZENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Povodom donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača, koji će se primenjivati od 21. septembra 2014. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, održana je PREZENTACIJA ZAKONA O ZAŠTIITI POTROŠAČA, koju su realizovali: Vesna Novaković, načelnica Odeljenja za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS, Goran Macura, načelnik Odeljenja za opšti nadzor tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS, Nevena Praizović, savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS i Zoran Nikolić, direktor Organizacije potrošača Kragujevac.
Brojnim predstavnima privrede, ali i drugim zainteresovanim licima prezentovane su odredbe o informisanju i edukaciji potrošača, dužnost obaveštavanja potrošača pre zaključivanje ugovora na daljinu, kao i pravo potrošača na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, obaveze prodavca prilikom isporuke robe, saobraznosti robe, pravima i obavezama po osnovu garancije, pravima i obavezama u slučaju reklamacije, i dr.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA »

ODRŽAN SASTANAK IZVOZNIKA U RUSKU FEDERACIJU

U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, u petak 15.08.2014. godine, održan je sastanak izvoznika u Rusku Federaciju.
Osnovni cilj sastanka je bio da se zajedno sagledaju mogućnosti proizvodnje i prerade agrarnih proizvoda, potom mogućnosti za umrežavanje organizacije reprolanaca, kao i pronalaženje hitnih mogućnosti povoljnog finansiranja obrtnih sredstava za izvoznike.
S obzirom na to da u ovom trenutku vlada veliko interesovanje ruskog tržišta za mesne proizvode, prerađevine, mlečne proizvode, voće, povrće i konditorsku proizvodnju, sada je trenutak da privrednici povećaju izvoz, ali i da se preorijentišu na viši stepen obrade proizvoda, kako bi ostvarili što veću dobit.

USVOJEN ZAKON O PRIVATIZACIJI I ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Zakon o privatizaciji predviđa završetak privatizacije za privredna društva koja su u procesu. Cilj zakona je zaštita svih ključnih instituta tržišta, posebno institut zastićenih poverilaca i instituta svojine. Pored prodaje kapitala, koja je bila predviđena i prethodnim zakonom, ovaj zakon predviđa i mogućnost prodaje imovine. Zakon nudi fleksibilniji izbor modela, metoda i mera privatizacije koja će omogućiti da preduzeća pronađu potencijalne partnere, investitore, kupce i vrate se u privredni život ako je to moguće, odnosno potraže rešenje u stečaju ako to nije moguće. Predviđena su samo dva metoda prodaje, a to su tender nakon koga sledi aukcija, a drugo je jednostavno prikupljanje javnih ponuda.
Merama koje prethode procesu privatizacije, predviđena je mogućnost otpisa dugova i mogućnost konverzije dugova u svojinu odnosno kapitala. Kupac može biti domaće, ili strano pravno ili fizičko lice koje je proglašeno kupcem, odnosno lice sa kojim je zaključen kupoprodajni ugovor. Sredstva plaćanja su domaća ili strana konvertibilna valuta.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju ima za cilj povećanje transparentnosti i sprečavanje zloupotreba kod automatskog stečaja, povećanje prava poverilaca koji su do sada imali sekundarnu ulogu u tom procesu. Brži i transparentniji procesi trebalo bi da dovedu do povećanja stepena namirenja poverilaca u procesu stečaja.
Izmenama tog zakona obezbeđuju se uslovi za poboljšanje poslovnog ambijenta, efikasnije sprovođenje stečajnog postupka i sprečavanje zloupotreba i korupcije u ovom procesu.

OD 11. JULA 2014. GODINE U PRIMENI JE REGIONALNA KONVENCIJA O PAN-EVRO MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU SA CRNOM GOROM

Republika Crna Gora je 3. jula 2014. godine, objavila da su sve potrebne procedure za primenu Konvencije sprovedene i da se Konvencija primenjuje od 11. jula 2014. godine. S obzirom da je primena Konvencije između Srbije i Albanije otpočela 1. aprila 2014. godine, to znači da od 11. jula 2014. godine Konvencija može da se primenjuje u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije i Crne Gore.

Detaljnije »

DONET PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

Na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine doneo je Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa. Ovim pravilnikom bliže se uređuju vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.
Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u sektoru mleka, prerade mesa i prerade voća, povrća i grožđa. Podrška programima odnosi se i na marketing i to u delu zaštite geografskog porekla.
Pravo na podsticaje, u zavisnosti od vrste podsticaja, imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica, odnosno privredna društva i zemljoradničke zadruge.
Kompletan tekst možete dobiti u Udruženju za poljoprivredu Regionalne privredne komore Kragujevac.

PROMENA PREFERENCIJALNIH CARINSKIH STOPA OD 1. AVGUSTA 2014. GODINE

U skladu sa Protokolom kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU, koji je potpisan 24. juna 2014. godine u Briselu, izvršena je promena preferencijalnih stopa carine za određene poljoprivredne i prehrambene proizvode i ribe.
Promene su sadržane u Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu. Uredba je doneta 12. jula 2014. godine i objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 73/2014, stupa na snagu 24. jula, a primenjuje se od 1. avgusta 2014. godine.
Ovim promenama je obuhvaćeno ukupno 86 tarifnih oznaka iz dvanaest Glava Carinske tarife (1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 20, 22 i 24).

Detaljnije »

VLADA OBRAZOVALA RADNU GRUPU ZA ANALIZU STANJA I PREDLAGANJE MERA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA SIROVOG MLEKA

Na osnovu Zakona o Vladi, 4. jula 2014. goidine, Vlada je donela Odluku o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta sirovog mleka Zadatak Radne grupe je da izvrši analizu trenutnog stanja u oblasti kvaliteta sirovog mleka i to prikupljanjem podataka dobijenih laboratorijskim ispitivanjima kvaliteta sirovog mleka na aflatoksin M1 i ukupan broj mikroorganizama i broja somatskih ćelija i utvrđivanjem koliki je procenat mleka, u ukupnoj količini otkupljenog i prerađenog sirovog mleka, prve, druge i treće kategorije.
Detaljnije »


Aktuelno

IZMENJEN PRAVILNIK O PRAVU NA REGRES ZA ĐUBRIVO

Regionalna privredna komora Kragujevac uočila je problem primene Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo. Naime, poljoprivrednici su donosili fiskalne račune na kojima su količine đubriva iskazane kao broj „džakova“, a ne po kilogramu. Obzirom da Pravilnik predviđa regres po kilogramu, očigledno je moglo doći do većih problema u prijemu i realizaciji takvih zahteva. Već 30. maja 2014. godine pravilnik je promenjen, tako da je ostavljena mogućnost poljorpivrednicima da uz fiskalni isečak podnesu i originalni račun, koji će poslužiti kao dokaz neophodan za ostvarivanje ovog prava.

STEKLI SE USLOVI ZA KREDITNU PODRŠKU POLjOPRIVREDNICIMA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije potpisao je sa predstavnicima banaka i osiguravajućih kuća ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza u poslovima kreditne podrške poljoprivrednicima i pratećeg osiguranja.
Ugovori su potpisani sa 13 banaka i 6 osiguravajućih kuća. Ugovori su potpisani sa Komercijalnom bankom, Prokredit bankom, Banka Intezom, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom, Hypo bankom, Societe Generale bankom, Opportunity bankom, Sberbankom Srbija, NLB bankom, OTP bankom, Moskovskom bankom i Poštanskom štedionicom, kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali, Dunav osiguranje, Globus, Triglav i Milenijum.
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

TRI NOVA PRAVILNIKA U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Novim pravilnicima definisan način ostvarivanja prava na podsticaje po košnici pčela, uslovi u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra za obavljanje veštačkog osemenjavanja i uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela podnosi se za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, od 15. aprila do 31. maja tekuće godine. Novina pravilnika o osemenjavanju je da će i odgajivači, posle završenog Programa stručnog osposobljavanja i izvršene provere osposobljenosti, imati potvrdu za obavljanje veštačkog osemenjavanja u sopstvenom stadu. Premije za mleko ostvariće proizvođač koji preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu, ako je proizvedeno na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Prečišćene tekstove novih pravilnika možete naručiti u Udruženju za poljoprivredu RPK Kragujevac.

 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
biztv
specit