serbian english      facebook LinkedIn
 

STRUČNI SKUP NA TEMU: Implementacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Projektom za pravnu reformu GIZ i Regionalnom privrednom komorom Kragujevac, organizuje stručni skup na temu: “Implementacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju”.
Stručni skup biće održan u četvrtak, 25. septembra 2014. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, ul. dr Zorana Đinđića 10/V, velika sala na V spratu, sa početkom u 12 sati.
Na skupu će biti predstavljene sledeće teme:

  ·   Uloga stečajnog sudije i ostalih organa stečajnog postupka po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o stečaju – pozitivan osvrt na značajna pozitivna zakonska rešenja u novom Zakonu / sudija Ljiljana Pavlović, Privredni sud u Beogradu.
  ·   Novine u stečajnoj materiji obuhvaćene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju / mr Ivana Matić, v.d. direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

ODRŽAN SEMINAR SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, 16. septembra 2014. godine, održan je jednodnevni seminar na temu "Sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava".
Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju ustanovljen je postupak sporazumnog restrukturiranja pred Privrednom komorom Srbije, koja je izabrana za institucionalnog posrednika u ovom procesu.
Na seminaru su predstavnici Privredne komore Srbije, Partnera za demokratske promene Srbije i advokatske kancelarije Andrić, upoznali prisutne sa pravnim okvirom za sporazumno finansijsko restrukturiranje , različite finansijske i poslovne akspekte ovog procesa, faze postupka institucionalnog posredovanja u Privrednoj komori Srbije, kao i primenu posredovanja - medijacije u rešavanju sporova u privredi.
Seminaru su prisustvovali predstavnici bankarskog sektora, javnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća sa regiona Šumadije i Pomoravlja, advokati i sudije.

PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Povodom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br: 75/2014), koji je stupio na snagu 29. jula 2014 godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, organizovan je stručni skup na temu: PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU.
Nakon uvodnih reči v.d. predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac Predraga Lučića i predstavnika USAID-a Tamare Borovčanin, prezentaciju su realizovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Jelena Starčević i Danijela Rajković.
Brojnim predstavnicima privrede, ali i drugim zainteresovanim licima, prezentovane su izmene i dopune Zakona o radu, među kojima su najznačajnije one koje se odnose na novine u obračunu naknade za minuli rad, koja se izmenama Zakona obračunava isključivo za godine radnog staža provedene kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine radnog staža. Prisutnima su prezentovane i izmene koje se odnose na rad na određeno vreme, koji može da traje dve umesto jedne godine, zatim izmene u kolektivnom ugovoru i pravilniku o radu, visini otpremne zbog odlaska u penziju, prava na korišćenje godišnjeg odmora, kao i izmene koje se odnose na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, koja se izmenama ovog zakona gubi, izuzev u slučaju otkaza itd.

PREDRAG LUČIĆ, V.D. PREDSEDNIK REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC

Na osnovu jednoglasne odluke na VIII sednici Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić, dipl. inž. maš., je stupio na dužnost v.d. predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac dana 3.09.2014.
U dosadašnjem radu u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac Predrag Lučić je u više mandata obavljao funkciju potpredsednika Komore.
Poslovnu karijeru je započeo u "Zastava automobili" DD – gde je u RJ "Tehnološki razvoj i upravljanje proizvodnjom" bio i direktor sektora. Tokom rada u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac vodio je veliki broj uspešno realizovanih projekata finansiranih iz fondova EU i drugih fondova. Posebno značajan efekat dao je projekat Evropske privredne komore iz Brisela koji je inicirao privlačenje stranih direktnih investicija na teritoriju Šumadije i Pomoravlja.Uspešno je realizovao niz novih poslovnih inicijativa (Investiciona konferencija i kampanja, Investicioni sajam , Sajmovi proizvodjača autokomponenti SEE AUTOCOMPONET...) sa ciljem povećanja konkurentnosti privrede i povećanja investicione atraktivnosti regiona. Učesnik velikog broja usavršavanja u inostranstvu, poput specijalizacije Vlade Portugala u Lisabonu, stručnih seminara u Briselu, usavršavanja engleskog jezika u Londonu...

PREZENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Povodom donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača, koji će se primenjivati od 21. septembra 2014. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, održana je PREZENTACIJA ZAKONA O ZAŠTIITI POTROŠAČA, koju su realizovali: Vesna Novaković, načelnica Odeljenja za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS, Goran Macura, načelnik Odeljenja za opšti nadzor tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS, Nevena Praizović, savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS i Zoran Nikolić, direktor Organizacije potrošača Kragujevac.
Brojnim predstavnima privrede, ali i drugim zainteresovanim licima prezentovane su odredbe o informisanju i edukaciji potrošača, dužnost obaveštavanja potrošača pre zaključivanje ugovora na daljinu, kao i pravo potrošača na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, obaveze prodavca prilikom isporuke robe, saobraznosti robe, pravima i obavezama po osnovu garancije, pravima i obavezama u slučaju reklamacije, i dr.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA »

ODRŽAN SASTANAK IZVOZNIKA U RUSKU FEDERACIJU

U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, u petak 15.08.2014. godine, održan je sastanak izvoznika u Rusku Federaciju.
Osnovni cilj sastanka je bio da se zajedno sagledaju mogućnosti proizvodnje i prerade agrarnih proizvoda, potom mogućnosti za umrežavanje organizacije reprolanaca, kao i pronalaženje hitnih mogućnosti povoljnog finansiranja obrtnih sredstava za izvoznike.
S obzirom na to da u ovom trenutku vlada veliko interesovanje ruskog tržišta za mesne proizvode, prerađevine, mlečne proizvode, voće, povrće i konditorsku proizvodnju, sada je trenutak da privrednici povećaju izvoz, ali i da se preorijentišu na viši stepen obrade proizvoda, kako bi ostvarili što veću dobit.

USVOJEN ZAKON O PRIVATIZACIJI I ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Zakon o privatizaciji predviđa završetak privatizacije za privredna društva koja su u procesu. Cilj zakona je zaštita svih ključnih instituta tržišta, posebno institut zastićenih poverilaca i instituta svojine. Pored prodaje kapitala, koja je bila predviđena i prethodnim zakonom, ovaj zakon predviđa i mogućnost prodaje imovine. Zakon nudi fleksibilniji izbor modela, metoda i mera privatizacije koja će omogućiti da preduzeća pronađu potencijalne partnere, investitore, kupce i vrate se u privredni život ako je to moguće, odnosno potraže rešenje u stečaju ako to nije moguće. Predviđena su samo dva metoda prodaje, a to su tender nakon koga sledi aukcija, a drugo je jednostavno prikupljanje javnih ponuda.
Merama koje prethode procesu privatizacije, predviđena je mogućnost otpisa dugova i mogućnost konverzije dugova u svojinu odnosno kapitala. Kupac može biti domaće, ili strano pravno ili fizičko lice koje je proglašeno kupcem, odnosno lice sa kojim je zaključen kupoprodajni ugovor. Sredstva plaćanja su domaća ili strana konvertibilna valuta.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju ima za cilj povećanje transparentnosti i sprečavanje zloupotreba kod automatskog stečaja, povećanje prava poverilaca koji su do sada imali sekundarnu ulogu u tom procesu. Brži i transparentniji procesi trebalo bi da dovedu do povećanja stepena namirenja poverilaca u procesu stečaja.
Izmenama tog zakona obezbeđuju se uslovi za poboljšanje poslovnog ambijenta, efikasnije sprovođenje stečajnog postupka i sprečavanje zloupotreba i korupcije u ovom procesu.


Aktuelno

OD 11. JULA 2014. GODINE U PRIMENI JE REGIONALNA KONVENCIJA O PAN-EVRO MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU SA CRNOM GOROM

Republika Crna Gora je 3. jula 2014. godine, objavila da su sve potrebne procedure za primenu Konvencije sprovedene i da se Konvencija primenjuje od 11. jula 2014. godine. S obzirom da je primena Konvencije između Srbije i Albanije otpočela 1. aprila 2014. godine, to znači da od 11. jula 2014. godine Konvencija može da se primenjuje u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije i Crne Gore.

Detaljnije »

DONET PRAVILNIK O PODSTICAJIMA U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

Na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine doneo je Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa. Ovim pravilnikom bliže se uređuju vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.
Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u sektoru mleka, prerade mesa i prerade voća, povrća i grožđa. Podrška programima odnosi se i na marketing i to u delu zaštite geografskog porekla.
Pravo na podsticaje, u zavisnosti od vrste podsticaja, imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica, odnosno privredna društva i zemljoradničke zadruge.
Kompletan tekst možete dobiti u Udruženju za poljoprivredu Regionalne privredne komore Kragujevac.

PROMENA PREFERENCIJALNIH CARINSKIH STOPA OD 1. AVGUSTA 2014. GODINE

U skladu sa Protokolom kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU, koji je potpisan 24. juna 2014. godine u Briselu, izvršena je promena preferencijalnih stopa carine za određene poljoprivredne i prehrambene proizvode i ribe.
Promene su sadržane u Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu. Uredba je doneta 12. jula 2014. godine i objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 73/2014, stupa na snagu 24. jula, a primenjuje se od 1. avgusta 2014. godine.
Ovim promenama je obuhvaćeno ukupno 86 tarifnih oznaka iz dvanaest Glava Carinske tarife (1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 20, 22 i 24).

Detaljnije »

VLADA OBRAZOVALA RADNU GRUPU ZA ANALIZU STANJA I PREDLAGANJE MERA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA SIROVOG MLEKA

Na osnovu Zakona o Vladi, 4. jula 2014. goidine, Vlada je donela Odluku o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta sirovog mleka Zadatak Radne grupe je da izvrši analizu trenutnog stanja u oblasti kvaliteta sirovog mleka i to prikupljanjem podataka dobijenih laboratorijskim ispitivanjima kvaliteta sirovog mleka na aflatoksin M1 i ukupan broj mikroorganizama i broja somatskih ćelija i utvrđivanjem koliki je procenat mleka, u ukupnoj količini otkupljenog i prerađenog sirovog mleka, prve, druge i treće kategorije.
Detaljnije »

IZMENJEN PRAVILNIK O PRAVU NA REGRES ZA ĐUBRIVO

Regionalna privredna komora Kragujevac uočila je problem primene Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo. Naime, poljoprivrednici su donosili fiskalne račune na kojima su količine đubriva iskazane kao broj „džakova“, a ne po kilogramu. Obzirom da Pravilnik predviđa regres po kilogramu, očigledno je moglo doći do većih problema u prijemu i realizaciji takvih zahteva. Već 30. maja 2014. godine pravilnik je promenjen, tako da je ostavljena mogućnost poljorpivrednicima da uz fiskalni isečak podnesu i originalni račun, koji će poslužiti kao dokaz neophodan za ostvarivanje ovog prava.

 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
biztv
specit