serbian english      facebook LinkedIn
 

U POMORAVSKOM OKRUGU PREDSTAVLJENI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA PRIVREDE

Na sednici saveta Pomoravskog upravnog okruga, kojoj su prisustvovali predstavnici svih šest lokalnih samouprava, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, gospodin Predrag Lučić predstavio je makroekonomske pokazatelje poslovanja privrede Pomoravskog okruga, ostvarene u 2014. godini. Prezentovani su rezultati na nivou okruga i svake lokalne samouprave pojedinačno. Tom prilikom je prihvaćena inicijativa, da se u narednom periodu, organizuju skupovi sa privrednicima u svakoj od lokalnih samouprava. Prvi u nizu sastanaka biće organizovan u opštini Despotovac.
Sastanku su prisustvovali predsednik Skupštine Regionalne privredne komore Kraujevac, Vukojica Šmigić, i stručni saradnici Regionalne privredne komore Kragujevac.

POSEBNI INFORMACIONI SISTEM AGENCIJE DOSTUPAN KORISNICIMA

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava korisnike da je od 2. marta 2015. godine, u odeljku Registra finansijskih izveštaja, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije za sastavljanje i dostavljanje izveštaja za 2014. godinu i to:
    •   izveštaja za statističke potrebe, i istovremeno
    •   dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, obezbeđen je za sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju kontni okvir i obrasce finansijskih izveštaja za:
    •   privredna društva, zadruge i preduzetnike i
    •   druga pravna lica.
Finansijskim institucijama, u narednim danima, biće sukcesivno obezbeđivan pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije.
Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se sastavljanje i dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, kao i sastavljanje izveštaja bez elektronskog potpisa (uz dostavljanje prepisa referentne stranice koja je potpisana svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika).

Detaljnije »

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA RAZVOJ TURIZMA U 2015. GODINI

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. godini. Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave. Razmatraće se projekti kojima se obezbeđuje promocija turističkih proizvoda i podsticanje unapređenja turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i edukacije i treninzi u turizmu.

KONKURS
ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA
ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE SUBVENCIJA ZA FINANSIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

17.03. – INFO DAN - PROGRAM EU ZA FINANSIRANJE ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA SA FOKUSOM NA MSP – HORIZONT 2020

Regionalna privredna komora Kragujevac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizuje Info dan – Program EU za finansiranje istraživanja i inovacija sa fokusom na mala i srednja preduzeća – Horizont 2020.
Info dan će se održati 17. marta (utorak) 2015. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, ul. Dr Zorana Đinđića 10/IV, u Sali na V spratu, sa početkom u 11 sati.
Rok za prijavu je 12. mart 2015. godine.
Lice za kontakt: Ružica Stančić, tel. 034/338 076, e-mail: rstancic@rpk.kg.co.rs.

AGENDA »

PREDRAG LUČIĆ, PREDSEDNIK REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC

Na osnovu jednoglasne odluke na II sednici Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić, dipl. inž. maš., je izabran za predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac, dana 26.02.2015.godine, na mandatni period od četiri godine.

U dosadašnjem radu u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac Predrag Lučić je obavljao i funkcije v.d. predsednika i potpredsednika Komore.
Poslovnu karijeru je započeo u „Zastava automobili” dd – gde je u RJ Tehnološki razvoj i upravljanje proizvodnjom bio i direktor sektora. Tokom rada u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac vodio je veliki broj uspešno realizovanih projekata finansiranih iz fondova EU i drugih fondova. Posebno značajan efekat dao je projekat Evropske privredne komore iz Brisela koji je inicirao privlačenje stranih direktnih investicija na teritoriju Šumadije i Pomoravlja. Uspešno je realizovao niz novih poslovnih inicijativa (Investiciona konferencija i kampanja, Investicioni sajam, Sajmovi proizvodjača autodelova SEE AutoCompoNet...) sa ciljem povećanja konkurentnosti privrede i povećanja investicione atraktivnosti regiona. Učesnik usavršavanja u inostranstvu, poput specijalizacije Vlade Portugala u Lisabonu, stručnih seminara u Briselu, usavršavanja engleskog jezika u Londonu...

ODRŽANE SEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC

26. februara 2015. godine, održane su sednice Upravnog odbora i Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac, na kojima su, između ostalog, članovi odlučivali i o sledećim tačkama dnevnog reda: razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izboru predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac i razmatranje i usvajanje predloga Odluke o dodeljivanju nagrada (priznanja) Regionalne privredne komore Kragujevac za 2014. godinu.
Na II sednici Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac na funkciju predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac jednoglasno je izabran Predag Lučić, dosadašnji v.d. predsednika, koji će ovu funkciju obavljati naredne četiri godine.

ODŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac održana je prezentacija Programa Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu. Milan Ljušić, direktor filijale Beograd Fonda za razvoj, predstavio je prisutnima kredite koje će Fonda odobravati u ovoj godini: kredite za mikro, mala, srednja i velika preduzeća, kredite za preduzetnike, za održavanje tekuće likvidnosti, kratkoročne i start-up kredite.
Krediti Fonda namenjeni su za podsticanje poslovanja, podsticanje zapošljavanja, proizvodnje i održivog i sveobuhvatnog razvoja.

Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu

OD 1. FEBRUARA 2015. GODINE I BIH U SISTEMU PAN-EVRO-MEDITERANSKIH PRAVILA O POREKLU

Od 1. februara 2015. godine i BiH primenjuje Protokol o poreklu Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu. Tako sada ovaj sistem pravila o poreklu primenjuju u međusobnoj trgovini Albanija, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina.
Za potrebe primene Protokola o poreklu Konvencije koristi se uverenje o kretanju robe EUR.1, serija A, koje ne sadrži napomenu u rubrici 7 "cumulation appleid with" odnosno "no cumulation applied" odnosno izjava o poreklu, koja ne sadrži napomenu "cumulation applied with", odnosno "no cumulation applied".
Primena Konvencije, u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, trenutno isključuje u smislu kumulacije porekla robe korišćenje repromaterijala sa preferencijalnim poreklom Evropske unije, Turske, država EFTA (Švajcarska/Lihtenštajn, Norveška i Island), AP KiM i Moldavije, te će se u napred navedenim slučajevima i dalje primenjivati odredbe Protokola o poreklu robe shodno ANEKS-u IV Sporazuma CEFTA 2006 uključujući izdavanje i prihvatanje dokaza po navedenom Sporazumu.

PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (Sl. glasnik RS br. 95/2013) propisana je obaveza da sva pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni za obaljanje poslova posredovanja.
Regionalna privredna komora Kragujevac organizuje pripremu za polaganje stručnog ispita za poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Republici Srbiji, koja je u potpunosti usklađena sa Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (Službeni glasnik RS, 75/2014).
Nakon završenе pripremne nastave, polaznici su osposobljeni za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Republici Srbiji, prema Pravilniku o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti kao i da usvojeno znanje primene u svakodnevnom radu.

Prijava kandidata je u toku.
Maksimalan broj učesnika u grupi: 25
Cena: 21 990,00 dinara po polazniku (svi porezi su uključeni u cenu).
Kontakt osobe u RPK Kragujevac za sve dodatne informacije:
Dragana Milenković, tel. 034/335 – 181, e-mail: dmilenkovic@rpk.kg.co.rs
Dragan Novaković, tel. 034/335 – 181, e-mail: dnovakovic@rpk.kg.co.rs
Dubravka Marković, tel. 034/334 – 432, e-mail: dmarkovic@rpk.kg.co.rs

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

U velikoj sali Regionalne privredne komore Kragujevac, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Uprave saobraćajne policije, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kragujevac, održana je javna rasprava na kojoj su prezentovana predložena rešenja.
Uvodno izlaganje su pored načelnika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vladimira Rebića, imali i Vladan Nikolić i Branimir Pejović, pomoćnici načelnika Uprave saobraćajne policije.
Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa, Univerziteta, privrednici i druga zainteresovana lica.

PREZENTACIJE PREDLOGA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA:

Prezentacija1
Prezentacija2
Prezentacija3

ODRŽANA I KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC

04. februara 2015. godine, održana je I konstitutivna sednica Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac na kojoj je konstituisan novi saziv Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac.
Na ovoj sednici je i izvršen izbor članova Upravnog Odbora Regionalne privredne komore Kragujevac, kao i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Regionalne privredne komore Kragujevac. U ovom sazivu Skupštine, funkciju predsednika Skupštine vršiće Vukojica Šmigić, direktor Vodoprivrednog preduzeća „Ćuprija“ iz Ćuprije, dok će funkciju zamenika predsednika obavljati Zoran Vulović, vlasnik preduzeća „Vulović transport“ iz Kragujevca.

GERMAN E-CARS ZAINTERESOVAN DA INVESTIRA U SRBIJI

Nemačka kompanija German-E-Cars potvrdila je ozbiljne namere i spremnost za stratešku saradnju sa srpskom privredom i investiranje u postojeće i nove programe u autoindustriji Srbije.
Delegacija German-E-Cars, danas je, u organizaciji Privredne komore Srbije, boravila u Kragujevcu, gde je u Regionalnoj privrednoj komori razgovarala sa članicama Regionalnog automobilskog klastera centralne Srbije.
“Sem ulaganja u osavremenjavanje tradicionalne proizvodnje radi zadovoljavanja zahteva međunarodnog tržišta i evropskih standarda, ispitujemo mogućnosti da u Srbiji pokrenemo i proizvodnju električnih namenskih vozila. Posebno smo zainteresovani za stratešku saradnju sa ovdašnjim univerzitetima i tehničkim školama", najavio je Frank Laber, direktor ove kompanije.
Za nas je od posebne važnosti što kompanija German E- Cars nije zainteresovana da ovde dođe zbog jeftine radne snage ili da bi nešto kupila a potom prodala, već da tu dugoročno ostane, da strateški sarađuje sa našom privredom, podiže njenu konkurentnost i obezbedi transfer najmodernijih tehnologija našim preduzećima, ocenio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.
Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, posebno je naglasio značajne mogućnosti za investiranje u automobilsku industriju centralne Srbije, kao i spremnost Regionalne privredne komore Kragujevac da operativno podrži sve takve inicijative.
German-E-Cars je privatna kompanija posebno fokusirana na proizvodnju voznog parka za aerodrome, koji se novim regulativama za zaštitu životne sredine obavezuju da svoja vozila (od ketering vozila do autobusa) prebacuju na električni pogon.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OGLAŠAVANJU

U toku pripreme Nacrta zakona o oglašavanju, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o oglašavanju.
Javna rasprava sprovodi se u periodu od 3. januara do 3. februara 2015. godine.
Sve sugestije, primedbe i predloge dostavite na email: dmarkovic@rpk.kg.co.rs.

Tekst Nacrta zakona o oglašavanju »

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE UNAPREĐENJA SISTEMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015.-2020. GODINE

U okviru pripreme za donošenje Strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period od 2015. do 2020. godine, Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o predlogu ove strategije.
Javna rasprava o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine sprovodi se u periodu od 31. decembra 2014. do 26. januara 2015. godine.
Primedbe, predlozi i sugestije dostavite na email: dmilenkovic@rpk.kg.co.rs.

Predlog strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine »Aktuelno

PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU SRBIJE, CRNE GORE, ALBANIJE I MAKEDONIJE

Od 12. septembra 2014. godine Konvencija o Pan-Evro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu primenjuje se između potpisnica: Albanije, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Detaljnije »

 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
specit