serbian english      facebook LinkedIn
 

PROMOCIJA TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U SRBIJI U 2015. GODINI

Regionalna privredna komora Kragujevac, u ponedeljak 06. aprila, organizuje promociju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2015. godini. Organizator takmičenja je resorno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Radio-televizijom Srbije i Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada.
Promocija će se održati u ponedeljak, 06.04.2015. godine sa početkom u 11 sati, u sali Regionalne privredne komore Kragujevac na 5. spratu.
Osoba za kontakt: Marija Stojanović 034/338-077, e-mail: mstojanovic@rpk.kg.co.rs

Poziv »

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE CARINSKOG ZAKONA STUPAJU NA SNAGU 31. MARTA 2015.

Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona vrše se izmene i dopune Carinskog zakona koje se, najvećim delom odnose na utvrđivanje carinske vrednosti nosača podataka, unošenje robe u carinsko područje, elektronsko podnošenje sažete deklaracije za robu koja napušta carinsko područje, obezbeđenje za naplatu carinskog duga (bankarska garancija nije više jedini oblik obezbeđenja), utvrđivanje iznosa propisanih novčanih kazni i uvođenje prekršajnih naloga, čiji je cilj povećanje efikasnosti vođenja prekršajnog postupka, kao i smanjenje troškova postupka.

JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANREDNIM SITUACIJAMA

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sektora za vanredne situacije, Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Kragujevac, dana 24.03.2015. održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama. Nakon pozdravne reči Predraga Lučića, predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac i gradonačelnika Grada Kragujevca Radomira Nikolića, predloge novih zakonskih rešenja predstavili su Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije i Zoran Jeftić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane.
Cilj donošenja izmena i dopuna Zakona o vanrednim situacijama između ostalog je uvođenje ovlašćenja i odgovornosti lokalnih samouprava u vanrednim situacijama, vraćanje budžetskog fonda za vanredne situacije, kao i uvođenje sistema "112" koji bi omogućio bržu intervenciju, bolje i efikasnije reagovanje u takvim prilikama.
U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici privrednih subjekata ovlašćenih i osposobljenih za delovanje u vanrednim situacijama, kao i predstavnici lokalnih samouprava centralne Srbije.

RASPISAN KONKURS ZA "NAJBOLJE IZ SRBIJE"- ZA NAJBOLJE BRENDOVE MOGU DA SE KANDIDUJU SVA PREDUZEĆA KOJA POSLUJU U SRBIJI

Privredna komora Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i dnevni list "Privredni pregled" pozivaju kompanije da učestvuju u akciji "Najbolje iz Srbije" u kojoj se biraju najuspešniji robni i korporativni brendovi na srpskom tržištu.
Konkurs je otvoren do 7. aprila 2015, a u akciji mogu da učestvuju sva preduzeća koja posluju u Srbiji, konkurišući za priznanje u određenim kategorijama, zavisno od delatnosti, porekla preduzeća i brenda.

Detaljnije »

REGISTRUJTE SVOJU FIRMU NA NAJNOVIJEM PORTALU ZA PRONALAŽENJE KVALIFIKOVANIH KADROVA

Ovim putem pozivamo kompanije da se registruju na najnovijem portalu za pronalaženje kvalifikovane radne snage koju čine diplomci i studenti završnih godina fakulteta iz šireg regiona. Registracijom na portalu, uz pomoć alata koji su na raspolaganju dobijate mogućnost:
    •  pretrage biografija koje su sertifikovane od strane matičnih fakulteta,
    •  odabira kandidata po meri vaše kompanije,
    •  postavljanja potpune, upečatljive i jasne ponude za posao.
Korišćenjem napredne pretrage koja omogućava posebno ciljanje profila budućih zaposlenih može se doći do biografija kandidata koji potpuno zadovoljavaju zahteve kompanija. U ovom trenutku na portalu se nalaze biografije diplomaca i studenta završnih godina univerziteta u Kragujevcu, Nišu, Crnoj Gori, Rijeci i Banja Luci.
Portal je rezultat projekta AdriaHUB, koji Regionalna privredna komora Kragujevac realizuje sa partnerima iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Italije.
Pozivamo vas da se registrujete klikom na ovaj link, a za više informacija o projektu i aktuelnostima, posetite sajt projekta koji se nalazi na ovom linku.

ODRŽAN INFO DAN – PROGRAM EU ZA FINANSIRANJE ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA SA FOKUSOM NA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA – HORIZONT 2020.

Regionalna privredna komora Kragujevac je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizovala Info dan - Horizont 2020.
Nakon uvodnog obraćanja predsednika RPK Kragujevac, Predraga Lučića, Program Horizont 2020 predstavila je Jovana Stanojević iz PKS. Izvršene su prezentacije instrumenata podrške MSP sektoru od strane Tijane Knežević iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i usluge Evropske mreže preduzetništva u službi pristupa programu Horizont 2020.
U pitanju je Program podrške visoko inovativnih projekata sa ciljem izlaska na međunarodno tržište kroz sve faze inovacionog ciklusa mikro, malog i srednjeg privrednog društva.

SVEČANA DODELA PRIZNANJA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC

Skupština Regionalne privredne komore Kragujevac je 26.02.2015. donela odluku o dodeli priznanja Regionalne privredne komore Kragujevac za 2014.godinu.
Plaketa za ostvarene rezultate u privređivanju za pravna lica:
    •   RAPP Marine Kragujevac,
    •   Hotel “Izvor” Aranđelovac,
    •   “ComTrade Solutions Engineering Beograd” - Ogranak Kragujevac,
    •   “Pionir” d.o.o. Paraćin,
    •   Vodoprivredno preduzeće “Ćuprija” iz Ćuprije,
    •   Veterinarski institut “Jagodina” iz Jagodine,
    •   Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu,
    •   Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu i
    •   Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ.
Plaketa za ostvarene rezultate u privređivanju za pojedince:
    •   Marija Stevanović, direktor TE “Morava” Svilajnac,
    •   Sanja Tucaković, direktor PD “Centar” d.o.o. Kragujevac i
    •   mr Dušan T. Puača.
Dana 12.03.2015 u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac je održana svečana dodela priznanja Regionalne privredne komore Kragujevac za ostvarene rezultate u privređivanju uz prisustvo privrednika, gostiju i medija.

U POMORAVSKOM OKRUGU PREDSTAVLJENI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA PRIVREDE

Na sednici saveta Pomoravskog upravnog okruga, kojoj su prisustvovali predstavnici svih šest lokalnih samouprava, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, gospodin Predrag Lučić predstavio je makroekonomske pokazatelje poslovanja privrede Pomoravskog okruga, ostvarene u 2014. godini. Prezentovani su rezultati na nivou okruga i svake lokalne samouprave pojedinačno. Tom prilikom je prihvaćena inicijativa, da se u narednom periodu, organizuju skupovi sa privrednicima u svakoj od lokalnih samouprava. Prvi u nizu sastanaka biće organizovan u opštini Despotovac.
Sastanku su prisustvovali predsednik Skupštine Regionalne privredne komore Kraujevac, Vukojica Šmigić, i stručni saradnici Regionalne privredne komore Kragujevac.

POSEBNI INFORMACIONI SISTEM AGENCIJE DOSTUPAN KORISNICIMA

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava korisnike da je od 2. marta 2015. godine, u odeljku Registra finansijskih izveštaja, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije za sastavljanje i dostavljanje izveštaja za 2014. godinu i to:
    •   izveštaja za statističke potrebe, i istovremeno
    •   dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, obezbeđen je za sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju kontni okvir i obrasce finansijskih izveštaja za:
    •   privredna društva, zadruge i preduzetnike i
    •   druga pravna lica.
Finansijskim institucijama, u narednim danima, biće sukcesivno obezbeđivan pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije.
Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se sastavljanje i dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, kao i sastavljanje izveštaja bez elektronskog potpisa (uz dostavljanje prepisa referentne stranice koja je potpisana svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika).

Detaljnije »Aktuelno

PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (Sl. glasnik RS br. 95/2013) propisana je obaveza da sva pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni za obaljanje poslova posredovanja.
Regionalna privredna komora Kragujevac organizuje pripremu za polaganje stručnog ispita za poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Republici Srbiji, koja je u potpunosti usklađena sa Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (Službeni glasnik RS, 75/2014).
Nakon završenе pripremne nastave, polaznici su osposobljeni za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Republici Srbiji, prema Pravilniku o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti kao i da usvojeno znanje primene u svakodnevnom radu.

Prijava kandidata je u toku.
Maksimalan broj učesnika u grupi: 25
Cena: 21 990,00 dinara po polazniku (svi porezi su uključeni u cenu).
Kontakt osobe u RPK Kragujevac za sve dodatne informacije:
Dragana Milenković, tel. 034/335 – 181, e-mail: dmilenkovic@rpk.kg.co.rs
Dragan Novaković, tel. 034/335 – 181, e-mail: dnovakovic@rpk.kg.co.rs
Dubravka Marković, tel. 034/334 – 432, e-mail: dmarkovic@rpk.kg.co.rs

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA RAZVOJ TURIZMA U 2015. GODINI

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. godini. Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave. Razmatraće se projekti kojima se obezbeđuje promocija turističkih proizvoda i podsticanje unapređenja turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i edukacije i treninzi u turizmu.

KONKURS
ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA
ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE SUBVENCIJA ZA FINANSIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

OD 1. FEBRUARA 2015. GODINE I BIH U SISTEMU PAN-EVRO-MEDITERANSKIH PRAVILA O POREKLU

Od 1. februara 2015. godine i BiH primenjuje Protokol o poreklu Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu. Tako sada ovaj sistem pravila o poreklu primenjuju u međusobnoj trgovini Albanija, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina.
Za potrebe primene Protokola o poreklu Konvencije koristi se uverenje o kretanju robe EUR.1, serija A, koje ne sadrži napomenu u rubrici 7 "cumulation appleid with" odnosno "no cumulation applied" odnosno izjava o poreklu, koja ne sadrži napomenu "cumulation applied with", odnosno "no cumulation applied".
Primena Konvencije, u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, trenutno isključuje u smislu kumulacije porekla robe korišćenje repromaterijala sa preferencijalnim poreklom Evropske unije, Turske, država EFTA (Švajcarska/Lihtenštajn, Norveška i Island), AP KiM i Moldavije, te će se u napred navedenim slučajevima i dalje primenjivati odredbe Protokola o poreklu robe shodno ANEKS-u IV Sporazuma CEFTA 2006 uključujući izdavanje i prihvatanje dokaza po navedenom Sporazumu.

PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU SRBIJE, CRNE GORE, ALBANIJE I MAKEDONIJE

Od 12. septembra 2014. godine Konvencija o Pan-Evro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu primenjuje se između potpisnica: Albanije, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Detaljnije »

 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
specit