serbian english      facebook LinkedIn
 

NAJAVA SEMINARA „INOVACIONI DISTRIKTI“

Privredna komora Srbije- Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga organizuje seminar na temu "Inovacioni distrikti".
Šta su inovacioni distrikti, koje su mogućnosti za njihovo formiranje u centralnoj Srbiji i koji su faktori za njihovu održivost su neka od pitanja, na koja će odgovor dati predavač, dr Slavko Arsovski, profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Seminar će biti organizovan u četvrtak, 28. septembra 2017. godine u prostorijama Privredne komore, u ulici Dr Zorana Đinđića 10 (sala na 5. spratu), sa početkom u 12 sati. Seminar je bez kotizacije.

Prijave za seminar putem mail adrese: marija.stojanovic@pks.rs, tel: 034/338-077

Poziv

ODRŽAN PISMENI DEO ISPITA ZA BUDUĆE PROFESIONALNE UPRAVNIKE

U okviru obuke za sticanje licence za profesionalne upravnike zgrada, koja se organizuje u Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac, 20. septembra počeo je drugi ispitni rok. Kao i u prošlom roku, pismeni deo ispita je održan u Kragujevcu i polaznici su imali na raspolaganju 2 sata, da odgovore na 40 pitanja iz 4 oblasti koje su obuhvaćene programom i planom obuke.
Reziltati pismenog dela ispita i raspored polaganja usmenog dela ispita biće objavljeni na internet strani Privredne komore Srbije najkasnije 28.09.2017. godine, a usmeni deo ispita će početi od 03.10.2017. godine i biće održan u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.
Naredni ispitni rok će biti održan prema potrebi i zahtevima budućih upravnika, a obuka u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac biće održana sredinom oktobra.

DELEGACIJA JUŽNOMORAVSKE REGIJE U KRAGUJEVCU

U okviru posete delegacije Južnomoravske regije Kragujevcu u periodu od 10. do 14. septembra, 12. septembra 2017 godine organizovan je prijem u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac.
Delegaciju je predvodio predsednik Skupštine grada Kijova, gospodin Milan Jagoš, koji je predstavio privredne potencijale tog područja. Pored toga što je Kijov vinogradarski kraj, poznat je po najvećem proizvođaču stakla i proizvoda od stakla u Češkoj Republici, proizvođačima proizvoda od plastike, od kojih je jedan proizvođač plastičnih delova za automobilsku industriju i dr.
Ispred PKS - RPK Kragujevac delegaciju je primio v.d. direktora Predrag Lučić sa saradnicima koji su predstavili privredne potencijale Šumadije i Pomoravlja i predložili konkretne oblasti saradnje.

U KRAGUJEVCU ODRŽAN 14. ŠUMADIJSKI SAJAM POLJOPRIVREDE


U Kragujevcu je od 7-10. septembra 2017. godine održana još jedna, smotra agrara, najveća sajamska manifestacija te vrste u Centralnoj Srbiji. Četrnaesti po redu sajam poljoprivrede imao je međunarodni karakter. Izlagalo je više od sto izlagača, među kojima kompanije iz Turske i Alžira.
Pokrovitelj ovogodišnjeg sajma bio je grad Kragujevac, a geneneralni sponzor kompanija Jugometal iz Svilajnca.
U okviru Sajma poljoprivrede održana je tribina o zadrugarstvu kojoj je prisustvovao ministar bez portfelja Milana Krkobabića. Tom prilikom predstavljen je Program podrške sporovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini.
Nakon uvodne reči ministra i prigodne prezentacije, skupu se obratio v.d direktora PKS – RPK Kragujevac, Predrag Lučić. On je ukratko predstavio potencijale i izvozne rezultate privrede Šumadije i Pomoravlja, te podsetio na period osnivanja prvih zadruga u regonu, značaj zadrugarstva, broj aktivnih i novoosnovanih zadruga, i istakao značaj vladinog Programa čija se realizacija očekuje.
Tokom četvorodnevne manifestacije organizovane su izložbe voća, sitnih životinja , svinja, ovaca, krava, konja, kao i stručna predavanja namenjena poljoprivrednicima.

DRUGI ISPITNI ROK ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE POČINJE- ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 10. SEPTEMBAR

Prijave za drugi ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika podnose se elektronskim putem, ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Kandidati mogu preuzeti Obrazac zahteva za prijavu ispita na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Prijava ispita, preko linka
Kandidati podnose sledeća dokumenta:
- fotokopiju očitane lične karte
- dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
- dokaz o uplati naknade (dokaz/uplatnica dostavlja se naknadno, jer će nakon prijave, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se obavlja plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (E-mail) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati)
Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.
Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).
Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim PDV). Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela, najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita.
Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela.
Uslovi za sticanje zvanja profesionalnog upravnika:
- najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
- položen ispit za profesionalnog upravnika
- dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavLjanje poslova profesionalnog upravnika,
- original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine
- upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije
Više informacija
Kontakt: Zoran Milićević T:011 3300 992 , Miloš Dimitrijević T:011 3300900, Denis Jukić 011 3300 931, Vesna Šimšić 3300 949 Olivera Kominac 011 3300 959
E: zoran.milicevic@pks.rs, upravnik@pks.rs

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA

Dana 23.08.2017. godine, u PKS-RPK Kragujevac održana je Javna rasprava o Nacrtu zakona o građevinskim proizvodima. Ovo je četvrta po redu Javna rasprava nakon istih skupova održanih u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Prezentaciju su izvršili predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Privredne komore Srbije. Nakon izvršene prezentacije učešće u diskusiji je uzelo oko 20 predstavnika privrednih društava iznoseći svoje predloge za unapređenje. S obzirom na to da predstoji još i organizacija Javne rasprave u Valjevu, dogovoreno je da privredna društva kroz Odbore Udruženja PKS dostave predloge za dopune i izmene kako bi se ovo zakonsko rešenje unapredilo. Takođe, nakon usvajanja Zakona, organizovaće se dodatne radionice vezane za grupe proizvoda, kako bi se što jednostavnije ovo zakonsko rešenje uvelo u punu primenu.

UPOZORENJE KOMPANIJAMA POVODOM PONUDA ZA ADRESARE

Privredna komora Srbije upozorava svoje članice da ukoliko dobiju ponudu za objavu podataka u različitim adresarima kompanija, pažljivo prouče sadržaj ovakvih ponuda i obrazaca.
Obrazac koji se dostavlja privrednicima ima izgled službenog dopisa nadležnog organa EU ili države članice (primeri obrazaca i dopisa u prilogu), međutim, reč je poslovnoj ponudi privrednog društva DAD GmbH.

Primer 1
Primer 2

V.D. DIREKTORA PKS - RPK KRAGUJEVAC POSETIO PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM „ŠUMADIJA“ DOO KRAGUJEVAC

Dana 10.07.2017. godine, v.d. direktor PKS - RPK Kragujevac, Predrag Lučić je sa saradnicima posetio preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „ŠUMADIJA“ doo Kragujevac. Preduzeće svoju osnovnu delatnost ostvaruje kroz metalopreradjivačku, obradu metala rezanjem, deformacijom i kroz površinsku zaštitu cinkovanjem i plastificiranjem.
Na sastanku sa v.d. direktorom, Miloradom Bajovićem, vođeni su razgovori o problemima sa kojima se preduzeće susreće u toku poslovanja, finansijskoj konsolidaciji preduzeća kao i budućoj saradnji.
Preduzeće sa otpočinjanjem sprovođenja UPPR - a ostvaruje dohodak iz proizvodnje, odnosno rentabilno posluje, izmiruje sve obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i državi.

PREDSTAVLJEN PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Privredna komora Srbije – RPK Kragujevac kao podrška Fondu za inovacionu delatnost Republike Srbije, u četvrtak, 29. juna 2017, organizovala je prezentaciju dva nova programa za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih inovativnim MSP - Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija za koje je rok za apliciranje 1. septembar 2017. godine.
Cilj programa je podsticanje inovativnog preduzetništva zasnovanog na znanju. Fond dodeljuje sredstva do 80.000 EUR odnosno do 300.000 EUR za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju. Ukupan fond za ovu godinu je 2,7 miliona evra.
Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, i koja imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine. Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja mogu pokriti najviše 85 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od EUR 80 000 za projekte u trajanju do jedne godine.
Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da proširi mogućnost saradnje između srpskih inovativnih mikro, malih i srednjih preduzeća i strateških partnera sa željom da poveća ulaganja privatnog sektora u projekte tehnološkog razvoja i komercijalizacije za nove i unapređene proizvode, usluge i tehnologije. Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija pokriva najviše 70 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, i do 60 odsto za srednja preduzeća. Iznos koji dodeljuje Fond ne može preći EUR 300 000, a projekat u okviru ovog programa može trajati najduže dve godine.
Prisutnima je predstavljen i projekat Smart Factory Hub - „Razvoj istraživanja, inovacija i međunarodne saradnje u industriji proizvodnje“ koji u okviru Dunavskog transnacionalnog programa realizuje Privredna komora Srbije u konzorcijumu sa partnerima iz deset zemalja. Cilj projekta, vrednog preko 1,8 milona evra, je poboljšanje uslova za implementaciju inovativnih rešenja u oblasti Pametnih fabrika/Pametne proizvodnje.

ZAVRŠENA PRVA OBUKA ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA U KRAGUJEVCU


U Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac završena je prva obuka za profesionalne upravnike zgrada. Obuka je trajala od 15. do 28. juna, a 27 polaznika je dobilo serifikate i ostvarilo pravo da izađe na ispit. Teme obuke, koja je trajala 50 školskih časova- pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski apekti upravljanja zgradom, karateristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija, predavali su eminanetni stručnjaci iz ovih oblasti. Zakonom je predviđeno da se najmanje dva puta godišnje organizuju obuke i ispiti za sticanje licenci.
Obuku su pohađali polaznici ne samo iz Kragujevca, već i nekoliko gradova regiona- Jagodine, Paraćina, Ćuprije, Topole, Aranđelovca, Smedereva i Svilajnca.
Prijava za drugi ciklus obuka je toku, te se svi zainteresovani za više informacija mogu javiti na mejl: marija.stojanovic@rpk.rs

SEMINAR "KAKO DOĆI DO POSLA UČESTVOVANJEM U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI"

U organizaciji Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac i Uprave za javne nabavke, danas je u Kragujevcu održan seminar "Kako doći do posla učestvovanjem u postupcima javnih nabavki".
Prisutnim predstavncima privrednih subjekata, savetnici Uprave za javne nabavke, Mladen Alempijević i Miloš Jović, održali su zanimljiva predavanja na temu zaštite prava u postupcima javnih nabavki i kako napisati prihvatljivu ponudu, a dali su i praktična upustva za korišćenje Portala javnih nabavki.
Seminaru je prisustvovalo preko 30 privrednih subjekata iz Kragujevca, Jagodine, Rače, Užica, Čačka, Topole, Požege i Gornjeg Milanovca.

SEDNICA SAVETA POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA ODRŽANA U JAGODINI

U Jagodini je 7. juna 2017. godine održana sednica Saveta Pomoravskog upravnog okruga, na kojoj je razmatrana i tema „Podsticanje razvoja privrede na teritoriji Pomoravskog okruga“. Na sednici je Predrag Lučić, v.d. direktora Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, izložio potencijale i predlog mera za razvoj privrede Pomoravskog okruga.
Zaključeno je da se dalje aktivnosti nastave na nivou lokalnih samouprava ovog okruga.

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O KVALITETU ŽIVOTA NA FAKULTETU INŽENJERSKIH NAUKA

Od 8. do 10. juna 2017. godine na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, održana je druga po redu Međunarodna konferencija o kvalitetu života. Organizator Konferencije je Centar za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka, pod vođstvom profesora dr Slavka Arsovskog. Konferenciju je svečano otvorio Predrag Lučić, v.d. direktora Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, a tom prilikom govorili su i prof. dr Miladin Stefanović, predsednik Organizacionog odbora, prof. dr Vesna Ranković, prodekan za NIR, prof. dr Milan Vukčević, u ime Mašinskog fakulteta u Podgorici i prof. dr Marija Misita, u ime Mašinskog fakulteta u Beogradu.

KONSTITUISAN PARLAMENT PRIVREDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE ŠUMADIJSKOG I POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA


U Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u Kragujevcu danas je održana konstitutivna sednica Parlamenta privrednika.
U upravo završenom izbornom postupku, u kome je izabrano 45 članova Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, svaki privrednik sa teritorije ovog regiona imao je mogućnost da suštinski ostvari svoje pravo da bira i da bude izabran. Izbori su sprovedeni na najširim demokratskim principima, javnim pozivom za kandidovanje i potom za glasanje, a na konstitutivnoj sednici privrednici su iz svojih redova izabrali 5 predstavnika u Skupštinu Privredne komore Srbije. Mihailo Vesović, zamenik generalnog menadžera PKS, pozvao je privrednike da budu aktivni i na pravi način predstavljaju svoje regione i sektore.
U okviru svojih nadležnosti, parlamenti privrednika posebno će se baviti razmatranjem uticaja propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrede regiona i dostavljati predloge i inicijative Skupštini i Upravnom odboru PKS, kako bi stavovi privrednika ovog regiona bili na pravi način zastupljeni pred nadležnim državnim organima i institucijama.
Tema konstitutivne sednice bila je siva ekonomija koja je jedan od najvećih problema i prepreka uspešnom poslovanju. Kako je istaknuto, ozbiljno stanje je posebno u oblasti ugostiteljstva, turizma i građevinarstva. Kako bi se postojeća situacija promenila potrebna je promena svesti svih aktera privrednog života i zajednička borba protiv sive ekonomije.

START UP KARAVAN #ZA 5 U KRAGUJEVCU

Privredna komora Srbije zvanično je podržala projekat „Budućnost #za5“, koji zajednički organizuju omladinska organizacija Unija srednjoškolaca Srbije i Centar E8, a čiji je cilj da se studentima i srednjoškolcima na interaktivan i zanimljiv način približi ideja o preduzetništvu i osnovnim koracima za osnivanje i vođenje sopstvenog poslovanja, kao i da ih ohrabri da preduzmu inicijativu i pokrenu sopstveni biznis.
Prva radionica u nizu, u organizaciji Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac i Politehničke škole, održana je 09. maja u Kragujevcu, na kojoj su srednjoškolci imali priliku da dobiju informacije o osnovnim pojmovima preduzetništva, da saznaju koje forme privrednih društava postoje, koje su prednosti i nedostaci različitih pravnih formi, šta im je sve potrebno za osnivanje preduzeća/ preduzetničke radnje, a od vlasnika „Brzog trčka“ čuli su šta znači biti sam svoj gazda i kako započeti sopstveni biznis.
"Start-ap karavan #za 5" je samo jedna od aktivnosti namenjena osnaživanju srednjoškolaca i studenata i sprovodi se u okviru velikog nacionalnog projekta "Budućnost #za5".