serbian english      facebook LinkedIn
 
POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

UZGOJ ŽIVOTINJA

USLUŽNA DELATNOST U POLJOPRIVREDI
GAJENJE ŠUMA I OSTALE ŠUMARSKE DELATNOSTI
RUDARSTVO

EKSPLOATACIJA UGLJA

OSTALO RUDARSTVO
INDUSTRIJA

PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA
PROIZVODNJA PIĆA
PRERADA DRVETA I PROIZVODI OD DRVETA, PLUTE, SLAME I PRUĆA, OSIM NAMEŠTAJA
PROIZVODNJA PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA
ŠTAMPANJE I UMNOŽAVANJE AUDIO I VIDEO ZAPISA
PROIZVODNJA HEMIKALIJA I HEMIJSKIH PROIZVODA
PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIKE
PROIZVODNJA PROIZVODA OD OSTALIH NEMETALNIH MINERALA
PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA, OSIM MAŠINA I UREĐAJA
PROIZVODNJA RAČUNARA, ELEKTRONSKIH I OPTIČKIH PROIZVODA
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE OPREME
PROIZVODNJA NEPOMENUTIH MAŠINA I NEPOMENUTE OPREME
PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA
PROIZVODNJA NAMEŠTAJA
OSTALE PRERAĐIVAČKE DELATNOSTI
POPRAVKA I MONTAŽA MAŠINA I OPREME
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA

SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
SAKUPLJANJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA; PONOVNO ISKORIŠĆAVANJE OTPADNIH MATERIJA
GRAĐEVINARSTVO

IZGRADNJA ZGRADA
IZGRADNJA OSTALIH GRAĐEVINA
SPECIJALIZOVANI GRAĐEVINSKI RADOVI
TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
TRGOVINA NA VELIKO, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
TRGOVINA NA MALO, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE

KOPNENI SAOBRAĆAJ I CEVOVODNI TRANSPORT
SKLADIŠTENJE I PRATEĆE AKTIVNOSTI U SAOBRAĆAJU POŠTANSKE AKTIVNOSTI
USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE

SMEŠTAJ
DELATNOST PRIPREMANJA I POSLUŽIVANJA HRANE I PIĆA
INFORMISANjE I KOMUNIKACIJE

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I EMITOVANJE
TELEKOMUNIKACIJE
RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE, KONSULTANTSKE I S TIM POVEZANE DELATNOSTI
FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANjA

FINANSIJSKE USLUGE, OSIM OSIGURANJA I PENZIJSKIH FONDOVA
OSIGURANJE, REOSIGURANJE I PENZIJSKI FONDOVI, OSIM OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI

PRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
UPRAVLJAČKE DELATNOSTI; SAVETOVANJE U VEZI SA UPRAVLJANJEM
ARHITEKTONSKE I INŽENJERSKE DELATNOSTI; INŽENJERSKO ISPITIVANJE I ANALIZE
VETERINARSKE DELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI
KANCELARIJSKO-ADMINISTRATIVNE I DRUGE POMOĆNE POSLOVNE DELATNOSTI