serbian english      facebook LinkedIn
 
Pregrag Lučić v.d. direktora tel: 034/335-805,
faks: 034/335-010
predrag.lucic@pks.rs
Jasmina Radosavljević Šef kabineta tel: 034/335-805,
faks: 034/335-010
jasmina.radosavljevic@pks.rs
Saša Ćurčić Koordinator industrije tel: 034/334-432 sasa.curcic@pks.rs
Milorad Novaković Koordinator usluga tel: 034/334-600 milorad.novakovic@pks.rs
Dušan Petković Koordinator poljoprivrede tel: 034/333-482, dusan.petkovic@pks.rs
Ružica Stančić Spoljnotrgovinsko poslovanje tel: 034/334-433 ruzica.stancic@pks.rs
Vesna Popović Đurica Informaciono-komunikacione tehnologije tel: 034/335-049 vesna.popovic.djurica@pks.rs
Dragan Novaković Registracija privrednih subjekata, preduzetništvo tel: 034/338-076 dragan.novakovic@pks.rs
Marija Stojanović Edukacije, informisanje i dijaspora, tel:034/338-077 marija.stojanovic@pks.rs
Dubravka Marković Bankarstvo i osiguranje, trgovina, turizam i ugostiteljstvo,tekstil tel: 034/335-351 dubravka.markovic@pks.rs
Ivan Vićovac Upravljanje projektima; industrija; zaštita životne sredine, standardi i tehnički propisi; inovacije; kvalitet tel: 034/334-077 ivan.vicovac@pks.rs