serbian english      facebook LinkedIn
 

RASPISAN KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RECIKLERE ZA 2016. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije raspisalo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2016. godinu, za reciklere i proizvođače kesa.
Na konkurs se mogu prijaviti operateri postrojenja za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, kao i proizvođači kesa „tregerica“ za višestruku upotrebu debljine veće od 20 mikrona.
Konkursom je predviđeno da se za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine dobija 18.390 dinara po toni, a za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije 3.606 dinara. Za ponovno korišćenje i reciklažu otpadnih ulja kao sekundarne sirovine dobijaće se 10 dinara po kilogramu, dok će se za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije dobijati pet dinara po kilogramu, osim za otpadna jestiva ulja.
Za ponovnu upotrebu i reciklažu otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora predviđeno je 14,5 dinara po kilogramu, dok će se za korišćenje i reciklažu otpadnih prenosnih akumulatora ili startera dobijati 145,5 dinara po kilogramu. Proizvođači kesa „tregerica“ za višestruku upotrebu, debljine veće od 20 mikrona, dobijaće 6.010 dinara po toni, a za one koje sadrže biorazgradive aditive podsticaj će biti 8.414 dinara po toni. Za ponovnu upotrebu i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme kao sekundarne sirovine, u zavisnosti od tipa uređaja, podsticajna sredstva će iznositi od 13 do 108 dinara po kilogramu.
Prijave za konkurs primaju se do 31. januara 2017. godine.

OBUKA U OBLASTI OSIGURANJA U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o usavršavanju ovlašćenih posrednika odnosno ovlašćenih zastupnika, Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Kragujevac organizuju obuke u oblasti osiguranja u okviru kontinuiranog usavršavanja zastupnika i posrednika, radi obnove licence.

10. juna - "TEHNIKE OSIGURANJA – POSTUPAK OSIGURAVANJA I OBRADE ŠTETA"
11. juna - "SAVREMENI PRODAJNI PUTEVI U OSIGURANJU"
14. juna - "ZAŠTITA KORISNIKA OSIGURANJA I POSLOVNA ETIKA U OSIGURANJU"

Obuka će se održati u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, u sali na 5. spratu.

Osobe za kontakt: Dubravka Marković, telefon 034/ 335 504, e-mail: dmarkovic@rpk.kg.co.rs i Marija Stojanović, telefon 034/338 077, e-mail: mstojanovic@rpk.kg.co.rs

Agenda za 10.06.2016.
Agenda za 11.06.2016.
Agenda za 14.06.2016.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE DALJEM RAZVOJU MMSP I PREDUZETNIKA

Razvojna agencija Srbije raspisala je 25.05.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini. Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
Program se sastoji iz tri komponente i ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 70.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara. Razvojna agencija Srbije će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.
Rok za podnošenje prijava je 8. jul 2016. godine.
Programom se finansiraju i aktivnosti koje su započete u 2016. godini, (zaključenje ugovora sa pružaocem usluge, ugovorna prava i obaveze), a nisu završene do trenutka objavljivanja javnog poziva. Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom istih od strane privrednog subjekta (korisnika sredstava), moraju biti završena do 31. januara 2017. godine. Krajnji rok za podnošenje izveštaja je 14. februar 2017. godine.
Više informacija i prateća dokumentacija .

PREDSTAVLJEN PROGRAM SUBVENCIJA TURISTIČKIM AGENCIJAMA

Danas je u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac održan sastanak predstavnika turističkih agencija regiona Šumadije i Pomoravlja sa predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Privredne komore Srbije. Predsednik Grupacije turističkih agencija u Privrednoj komori Srbije, Srđan Dživdžanović, predstavio je subvencije, koje može da ostvari korisnik subvencija, po jednom stranom turisti koga će dovesti u Srbiju, pod propisanim uslovima, kao i način realizacije ove podrške za razvoj domaćeg turizma.
Program subvencija je namenjen turističkim agencijama, organizatorima putovanja registrovanim na teritoriji Srbije, koji mogu ostvariti pravo na subvenciju za organizovano dovođenje stranih turista u iznosu od 10 evra za ostvarenih tri do pet noćenja, odnosno 15 evra za ostvarenih šest i više noćenja utvrđenih programom putovanja, za grupe od najmanje 15 turista.

KARAVAN OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA U ARANĐELOVCU

      U prostorijama Visoke tehnološke škole strukovnih studija u Aranđelovcu, 19. maja 2016. godine, održan je „Karavan omladinskog preduzetništva – Privredni forum mladih 2016“. Tema ovog Karavana je bila „Od ideje do realizacije – kako napisati projekat i biznis plan“. Ovom skupu prisustvovali su pored predsednika Opštine Aranđelovac, Bojana Radovića i predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac, Predraga Lučića, i predstavnik Ministarstva privrede Republike Srbije, Dušan Korunoski i predstavnica Privredne komore Srbije, Sanja Nešić.
Projekat Privrednog foruma mladih “Karavan omladinskog preduzetništva – Privredni forum mladih 2016” organizovan u saradnji Privredne komore Srbije i SKONUS-a, uz podršku Ministarstva privrede i okupio je oko 80 predstavnika omladinskih udruženja, udruženja mladih i studenata.


ODRŽANA OBUKA ZA ZASTUPNIKE I POSREDNIKE U OSIGURANJU
U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Kragujevac organizuju obuke u okviru kontinuiranog usavršavanja zastupnika i posrednika radi obnove licence. Drugi ciklus obuka u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac počeo je održavanjem seminara 27. aprila 2016. godine, temom „Tehnike osiguranja – Postupak osiguranja i obrade štete“. Predavači na obuci su bili dr Ilija Smiljanić i dr Mihailo Ille.
Teme ovog usavršavanja su bile: propusti prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju ili u postupku obrade štete, zaštita interesa osiguranika u kontekstu novog Zakona o osiguranju, ispravna izrada ponude. U trećem ciklusu obuke u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, koji je održan 17. i 18. maja 2016. godine, obrađene su teme „ZAŠTITA KORISNIKA OSIGURANJA I POSLOVNA ETIKA U OSIGURANJU“ i "OCENA RIZIKA". Predavači na obuci su bili dr Ilija Smiljanić i Prof. dr Dragan Mrkšić.


PODRŠKA PRIPREMI SRPSKE PRIVREDE ZA PROMENE U SPOLJNOTRGOVINSKIM REŽIMIMA

U okviru realizacije projekta Centra za evropske politike „Podrška pripremi srpske privrede za promene u spoljnotrgovinskim režimima“, koji finansira Vlada Velike Britanije, 25. i 26. aprila 2016. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac održani su treninzi „Efekti promene trgovinskog režima nakon prijema Srbije u EU“ i „Uspostavljanje novih usluga i alata podrške izvozu i osposobljavanje izvoznika za njihovo korišćenje“, namenjeni malim i srednjim preduzećima– izvoznicima i potencijalnim izvoznicima sa područja Šumadijskog i Pomoravskog okruga.
Tokom obuke učesicima su predstavljeni vodiči za odabrana tržišta: EU-EFTA, CEFTA i Rusija, sa analizom i osvrtom na promene u spoljnotrgovinskom poslovanju koje će nastati prijemom Srbije u EU, u pogledu tretmana proizvoda MSP iz Srbije, kao i analiza usluga izvozno orjentisanih MSP u Srbiji.

ODRŽANO REGIONALNO SAVETOVANJE „PRAVNA SIGURNOST KAO POSPEŠUJUĆI FAKTOR ZA DIREKTNE STRANE INVESTICIJE“

U organizaciji Pravnog fakulteta u Kragujevcu i fondacije Hans Zajdel, 13. i 14. aprila 2016. godine u hotelu „Kragujevac“, održano je regionalno savetovanje na temu „Pravna sigurnost kao pospešujući faktor za direktne strane investicije“.

Na dvodnevnom skupu predstavljeno je preko 40 radova stručnjaka sa Univerziteta, pravosudnih institucija i privrednih komora iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a izlaganje o značaju direktnih stranih investicija prvog dana skupa, imao je i predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić.

PREDSTAVLJEN ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Regionalna privredna komora Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, organizovala je skup na kome je predstavljen Zakon o jakim alkoholnim pićima, koji je stupio na snagu ove godine. Nakon uvodne reči savetnika Regionalne privredne komore Kragujevac, Dušana Petkovića, Zakon je predstavila Svetlana Nol, načelnica Odeljenja poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Ovaj Zakon, usklađen sa pravilima Evropske unije, prilagođen je upravo malim proizvođačima, maksimalno pojednostavljuje proceduru njihovog uključivanja u promet destilatima, kao i postupak koji vodi do upisa u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića.

ODRŽAN TREĆI FORUM IZVOZNIKA ŠUMADIJE I POMORAVLJA

Predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, prisustvovao je trećem Forumu izvoznika koji je održan 1. aprila u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac. Forumu pod nazivom "Podsticaji izvoznicima regiona Šumadije i Pomoravlja u jačanju performansi privređivanja i internacionalizaciji sektora malih i srednjih preduzeća" prisustvovalo je preko 50 predstavnika najvažnijih izvoznih firmi regiona Šumadije i Pomoravlja. Nakon uvodnih reči, privrednicima Šumadije i Pomoravlja predstavljene su nove usluge Privredne komore Srbije koje su fokusirane na internacionalizaciju privrede i podršku izvozu. U živoj diskusiji koja je usledila, učešće su uzeli predstavnici firmi "Nikom", "Peštan", "Zastava oružje" i "Zastava INPRO".
Nakon Foruma, predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež i predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić, posetili su tri uspešna kragujevačka izvoznika, firme "Gomma line", "Milanović inženjering" i "Vulović transport".


RASPISAN KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE U 2016. GODINI - PRIJAVE DO 1. NOVEMBRA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini.
Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude, odnosno intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.
Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, na adresu Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom "Krediti za razvoj turizma", isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.
Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2016. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar tekuće godine.
Više informacija, kao i obrazac za prijavu, možete da pogledate OVDE.

EU INFO DAN - PROGRAMI COSME I HORIZONT 2020

Regionalna privredna komora Kragujevac, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom privrede Republike Srbije, organizovala je Info dan - Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (COSME) i Program za finansiranje istraživanja i inovacija Horizont 2020, održan u utorak, 29. marta 2016.
Brojnim prisutnim predstavnicima malih i srednjih preduzeća, banaka, klastera, udruženja i organizacija za pružanje podrške MSP i šire zainteresovane javnosti predstavljeni su programi Evropske unije i mogućnosti za apliciranje MSP, uz predstavljanje usluga Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima:

Predstavljanje Programa za konkurentnost MSP (COSME) - Milica Zatezalo, Ministarstvo privrede

Instrument za mala i srednja preduzeća u okviru Programa Horizont 2020 - Jovana Stanojević, Privredna komora Srbije

Usluge Evropske mreže preduzetništva – Milja Miljanović, Privredna komora Srbije -Evropska mreža preduzetništva (EEN).

Nakon predstavljanja programa u otvorenoj diskusiji prisutni su mogli dobiti odgovore na postavljena pitanja kao i dodatne informacije u skladu sa specifičnim potrebama.

"ELEKTRONSKA PRIJAVA M4"

Prezentacija nove usluge za poslodavce, ELEKTRONSKA PRIJAVA M4, održana je 24. marta 2016. godine u Regionalnoj privrednoj Komori Kragujevac.
Skup su zajednički organizovali Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Savez računovođa i revizora Srbije i Regionalna privredna komora Kragujevac.
Prisutnim predstavnicima zainteresovane stručne javnosti predstavljene su prednosti dostave prijava M4 za zaposlene putem novog elektronskog servisa na portalu PIO fonda, čime im je omogućeno da na jednostavan, brz i efikasan način, bez obaveze dolaska na šalter Fonda, obave svoju zakonsku obavezu.
Prezentaciju su održali Zoran Sutara, savetnik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Željko Simić, načelnik ME Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i mr Snežana Mitrović, viša savetnica Saveza računovođa i revizora Srbije.

SEMINAR "NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU"

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Regionalne privredne komore Kragujevac i uz podršku Svetske banke, 23. marta 2016. godine, u sali Regionalne privredne komore Kragujevac, održan je seminar pod nazivom „Naplata potraživanja u stečajnom postupku“.
U uvodnoj reči prisutnima su se obratili Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac i Siniša Aleksandrić, direktor Centra za nadzor i razvoj profesije, Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Predavači na seminaru su bili Branislav Jovović, predsednik Privrednog suda u Kragujevcu i Boris Bogičević, pomoćnik direktora Centra za stečaj, Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.
Seminar je bio izuzetno posećen, preko 60 stečajnih upravnika je prisustvovlo i dobilo diplome o odslušanom seminaru.


ODRŽANI SEMINARI ZA ZASTUPNIKE I POSREDNIKE U POSLOVIMA OSIGURANJA

Seminari u organizaciji Regionalne privredne komore Kragujevac i Privredne komore Srbije, namenjeni kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, održani su od 19. do 22. marta u prostorijama Regionalne privredne komore Kragujevac. Seminare je pohađalo preko 150 polaznika, koji su ovim putem stekli sertifikate, neophodne za produženje licence za rad u poslovima osiguranja. Ovoga puta polaznicima su ponuđene teme: Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju, Ocena rizika u osiguranju i Savremeni prodajni putevi.
Nakon prvog kruga obuka, u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, je planirano održavanje novih obuka u aprilu i maju.


SAJAM POSLOVA, PRAKSI I EDUKACIJA

Projekat Career Days koji realizuje studentska organizacija AIESEC započeo je svoj rad skupom pod nazivom “Kreiraj svoju viziju” održanim u Regionalnoj privrednoj Komori Kragujevac. Prisutne student je pozdravio Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne Komore Kragujevac.
U okviru projekta Career Days, svake godine odražava se i Career Workshops- radionice edukativnog karaktera namenjene studentima. Career Workshops 2016 se održava 14. i 15. marta u prostorijama Regionalne privredne Komore Kragujevac. Kroz 5 radionica tokom ova dva dana učesnici će biti u prilici da nauče veštine komunikacije, pregovaranja i kako da se uspešno pripreme za aktivno traženje posla.
Sajam poslova, praksi i edukacija je centralni deo projekta koji će biti održan 18. marta u prostorijama Šumadija Sajma sa početkom u 12 časova.

FOND ZA RAZVOJ JE POČEO SA PRIJEMOM ZAHTEVA ZA POČETNIKE – PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

Fond za razvoj Republike Srbije, kao jedan od značajnih partnera u "Godini preduzetništva 2016", od 11. marta počinje prijem zahteva po Programu Fonda. Ukupna planirana sredstva za ove namene iznose 7,2 milijarde dinara. Krediti će se odobravati za start-ap kredite za početnike - pravna lica i preduzetnike. Predviđeni rok otplate je do pet godina u okviru koga je grejs period do godinu dana. Fond za razvoj će raditi i na unapređenju poslovanja kroz plasiranje kredita za investiciona ulaganja, trajna obrtna sredstva, tekuću likvidnost i kratkoročne kredite. Krediti će se odobravati uz najnižu kamatnu stopu od 1,5% uz garanciju banke, na godišnjem nivou, ili 3% uz ostala sredstva obezbeđenja.
"Godina preduzetništva 2016." je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.
Sve dodatne informacije, kao i spisak o potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva, mogu se naći na sajtu Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs

ODRŽAN SAJAM PREDUZETNIŠTVA U KRAGUJEVCU

Oko 200 preduzetničkih inicijativa izloženo je juče u Kragujevcu na Sajmu preduzetništva, koji su organizovali Srpska asocijacija menadžera (SAM), DNA Communications i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta „Šansa za novi početak“, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kragujevac.
Sajam preduzetništva u Kragujevcu posetilo je nekoliko stotina građana, koji su imali prilike da čuju više o preduzetničkim incijativama, a između ostalog saznali su da je moguće pokrenuti sopstveni biznis kako za par stotina evra, tako i za nekoliko hiljada evra. Predstavljene preduzetničke ideje osmišljene su na osnovu višemesečnog istraživanja i u skladu sa specifičnostima i potrebama svakog regiona u Srbiji. One su razvrstane po visini investicije, kao i po delatnostima na: proizvodnju, usluge, trgovinu i poljoprivredu.
„Do sada su, u okviru projekta, održana tri sajma preduzetnišva: u Nišu, Kruševcu i Subotici gde smo zabeležili veliko interesovanje građana. Cilj ovakvih sajmova je da ohrabri ljude da se bave preduzetništvom, da im ukaže na to da za bavljenje biznisom nije potreban ogroman novac, kako se to često misli, već je ključ u ideji i hrabrosti. Nadamo se da će i građane Kragujevca inspirisati neka od predstavljenih preduzetničkih inicijativa i da će ovaj region postati važan privredni centar Srbije“, kazala je na otvaranju sajma izvršna direktorka SAM Jelena Bulatović.
Pored predstavnika projekta „Šansa za novi početak“, sajam su otvorili Minja Obradović, član Gradskog veća za upravljanje projektima, međunarodnu i unutrašnju saradnju, Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore (RPK) Kragujevac, Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.
„Ovakav sajam preduzetništva smo podržali zato što smo prepoznali njegov ogroman potencijal i zahvalio bih se osnivačima projekta 'Šansa za novi početak' na ovoj inicijativi. Danas su sa nama bivši i sadašnji radnici preduzeća u restrukturiranju za koje sajam predstavlja odličan podsticaj za osnivanje sopstvenog biznisa. Na nama je da ih u tome, kroz redovne aktivnosti ili ovakve sajmove podržimo, kako bi Grad Kragujevac i region Šumadije i Pomoravlja imali što više uspešnih preduzetnika“, rekao je predsednik RPK Kragujevac Predrag Lučić.
Učesnici Sajma preduzetništva u Kragujevcu dobili su besplatne savete i ideje o tome u koje oblasti mogu potencijalno investirati, šta je sve potrebno za pokretanje biznisa i kolika početna sredstva. Zahvaljujući lokalnim partnerima, koji se zalažu za razvoj i promociju preduzetništva, svim posetiocima sajma su predstavljeni osnovni izazovi preduzetništva, uspešne priče preduzetnika koje su svoje inicijative pokrenuli, kao i organizacije i instituacije kojima se mogu obratiti za dalje informacije i savete u svom gradu.

PREDSEDNIK KOMORE PRIMIO DELEGACIJU UJEDNINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

Predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac primio je privrednu delegaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju je predvodio generalni sekretar Federacije privrednih komora UAE gospodin Humaid Mohamed Ben Salem. Razgovorima su prisustvovali Veljko Jovanović, savetnik predsednika PKS i Biljana Dinić, ekonomski savetnik Ambasade UAE u Srbiji.
Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, predstavio je gostima privredne i investicione potencijale Šumadije i Pomoravlja.
Nakon razgovora gosti su posetili fabriku automobila, kompaniju FCA Srbija.

"KARAVAN OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA" U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC

Treća panel diskusija "Preduzetništvo mladih kao razvojni potencijal Srbije" u sklopu „Karavana omladinskog preduzetništva – Privredni forum mladih 2016“, održana je 02. marta 2016. godine u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac. Projekat Privrednog foruma mladih “Karavan omladinskog preduzetništva – Privredni forum mladih 2016” organizovan u saradnji Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Kragujevac i SKONUS-a, uz podršku Ministarstva privrede, okupio je oko 70 predstavnika omladinskih udruženja, udruženja mladih, studenata i učenika srednjih škola uključenih u programe učeničkog preduzetništva. Cilj Karavana omladinskog preduzetništva - Privredni forum mladih 2016 je da se mladi širom Srbije upoznaju sa mogućnostima i izazovima u vezi sa vođenjem sopstvenih preduzeća.
Današnji skup je otvorio Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, a u panel diskusiji su učestvovali direktor Sektora za privredni sistem Privredne komore Srbije Nermina Ljubović, specijalni savetnik u Ministarstvu privrede Dušan Korunoski, član Gradskog odbora za privredu Grada Kragujevca Dalibor Jekić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, dr Marko Slavković, direktor kompanije „TPV Šumadija“ Zoran Novaković i vlasnik firme „MG Natural“ Vladimir Milanović.

ODRŽANO V SAVETOVANJE VOĆARA ”GRUŽA 2016”

U organizaciji preduzeća Gruža agrar, u subotu 30. Janurara 2016. godine, u Ravnom gaju (opština Knić), održano je tradicionalno, peto po redu savetovanje voćara - Gruža 2016. Savetovanju je prisustvovalo oko 640 učesnika.
Stručnjaci iz zemlje i inostranstva održali su predavanja iz oblasti savremene voćarske proizvodnje i govorili o svetskim trendovima u trgovini voćem. Pored toga, održano je još desetak prezentacija proizvođača opreme, mehanizacije, zaštitnih sredstava i sredstava za ishranu biljaka.
U ime Regionalne privredne komore Kragujevac, učesnike savetovanja pozdravio je Dušan Petković, savetnik Komore. Tom prilikom učesnicima savetovanja predstavio je rezultate spoljnotrgovinske razmene agrarnim proizvodima i voćem u 2015. godini.
Savetovanje je otvorio načelnik Šumadijskog upravnog okruga, dr Damjan Srejić.

PREDAVANJE NA TEMU "The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession"

U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac u organizaciji Inženjerske komore Srbije i Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), 28. januara 2016. Godine održano je predavanje na temu "The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession".

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje inženjera svih struka sa iskustvima zemalja u regionu, zemalja članica Evropske unije, kao i Srbije, u oblasti primene kvalifikovanog elektronskog potpisa u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije i izdavanja elektronskih građevinskih dozvola i organizovano je u formi Webinara sa direktnim učešćem predavača iz Austrije, Italije, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

RASPISAN KONKURS ZS DODELU SUBVENCIJA I DOTACIJA NAMENJENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2016. GODINI

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2016. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.
Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada Republike Srbije ili jedinica lokalne samouprave. Svoje projekte mogu da kandiduju i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, kao i nevladine organizacije.
Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 91/2006), prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
Tekst Konkursa za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2016. godini možete preuzeti ovde.
Obrazac zahteva za korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih projekata možete preuzeti ovde.
Obrazac zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte promocije turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije možete preuzeti ovde.

OD 13. JANUARA 2016. GODINE POČELA PRIMENA NOVOG ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI

Od 13. januara 2016. godine počela je primena novog Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 91/2015.
Po novom zakonu, poslodavac je obavezan da pre upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo zaključi sa zaposlenim aneks ugovora o radu koji će regulisati najznačajnija pitanja u vezi sa upućivanjem, da zaposlenom obezbedi smeštaj i ishranu, prevoz za dolazak i odlazak sa rada, kao i zaradu najmanje u iznosu minimalne zarade u državi u koju se zaposleni upućuje. Upućivanje na rad u inostranstvo može trajati najduže 12 meseci, uz mogućnost produženja. Zaposleni mora u pisanoj formi dati saglasnost za upućivanje, osim ukoliko ova mogućnost nije regulisana u ugovoru o radu zaposlenog.
Upućivanjem na rad u inostranstvo ne smatra se službeni put u inostranstvo čije trajanje ne prelazi 30 dana u kontinuitetu, odnosno 90 dana u toku kalendarske godine.

SASTANAK PREDSEDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA PRIVREDNIKA JAGODINE "PARTNER 2014"

Dana 11. januara 2016. godine, Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, prisustvovao je sastanku sa članovima Udruženja privrednika Jagodine „Partner 2014“. Na sastanku su razmatrane, kako mogućnosti poboljšanja privrednog ambijenta za razvoj privatnog preduzetništva, tako i aktivnosti koje realizuje Regionalna privredna komora Kragujevac u cilju povećanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Tom prilikom su i dogovorene zajedničke aktivnosti koje će realizovati Regionalna privredna komora Kragujevac i Udruženje privrednika Jagodine „Partner 2014“.