Koje su granične vrednosti emisije za vode? – Propisi o zaštiti životne sredine

Zagadjenje voda - otpadne vode

Borba protiv zagađenja voda je globalni izazov, pri čemu svaka zemlja usvaja sopstveni set pravila i propisa kako bi ublažila uticaj zagađivača na vodene ekosisteme. U Srbiji, ključni zakonski akt, poznat kao „Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje,“ predstavlja temelj strategije zaštite životne sredine zemlje. Objavljena u … Read more